Gå till eugreenalliance
Sök

Varmbearbetning av specialstål, 7,5 hp

Kursen riktar sig till nordisk stålindustri och andra intresserade, exempelvis konstruktionsbyråer och konsulter inom stålindustrin, samt forskningsinstitut. Kursen är även öppen för högskolestudenter, huvudsakligen på masternivå.

Beskrivning

Genom kontakter med flera verk och konstruktionsbyråer med uppdrag inom stål-industrin har behov av ökad kunskap inom området valsning av ämnen, stång
och tråd identifierats. För intressenter inom aktuellt verksamhetsområde kan vi
därför erbjuda en avancerad kurs i produktionsteknik och maskinkonstruktion för valsning av ämnen, stång och tråd. Våra forskare, med unik kompetens inom valsning av långa produkter, och ledande vid framtagning av den elfte upplagan av The Making, Shaping and Treating of Steel (Association for Iron and Steel Technology (AIST) i Warrendale) undervisar och handleder kursdeltagarna.

Kursens innehåll

  • Grundläggande valsningsbegrepp och nomenklatur.
  • Värmning – inverkan på produktegenskaper, energianvändning och miljöpåverkan.
  • Valsningstekniska beräkningar.
  • Valsverksmaskiners egenskaper och funktion.
  • Valskalibrering – systematik, beräkningsmetoder, uppläggning av produktionsplan.
  • Ämnes–, stång– och trådvalsverk – Layout och produktionsteknik.
  • Valsverkens miljöpåverkan – effektivitet och utnyttjandegrad.

Antal deltagare

Minst sju externa deltagare krävs för att kursen ska kunna ges.

Kursens upplägg

Kursen ges på kvartsfart, det vill säga under 20 veckor. Åtta halvdagar föreläsning ingår i kursen och föreläsningarna sker vid Högskolan i Gävle. Alla kursdeltagare förväntas att vid kursstart presentera ett aktuellt projekt, som vederbörande arbetar med, och som ska användas som seminarieuppgift inom kursen.

Kostnad

Kostnaden är 24 000 kr för externt studerande. I priset ingår fika, lunch och kompendium. Betalning sker efter fakturering i slutet av utbildningen.

Kvalitet

Kursen är framtagen av Sven–Erik Lundberg, professor emeritus i maskinteknik vid
Högskolan i Gävle, som undervisar, handleder och verkar som examinator på kursen.
En kursplan är godkänd för att säkerställa utbildningens nivå och kvalitet.

Om Sven-Erik Lundberg
Sven-Erik Lundberg

Sven–Erik Lundberg har över femtio års erfarenhet av valsning av stång, tråd, tunga profiler, räls, kvarnkulor, samt plåt, band och rör. Yrkeslivet går från valsverksarbetare till produktionschef och internationell valsverkskonsult med erfarenheter av teknologival, valskalibrering och uppstart av nya verk; som produktivitetsutredningar, anläggningsvärdering samt projektering av nya anläggningar eller ombyggnad och revidering av befintliga.

Som ingenjör inom industrin har Sven-Erik utvecklat valskalibrering för tillverkning av fartygsprofiler och profiler för infrastrukturbygge, varit valsverksingenjör och produktionschef samt verkat som utvecklingschef vid ett italienskt valsverksbyggande företag. De sista yrkesverksamma åren arbetade han i ett kanadensiskt personalägt internationellt konsultföretag verksamt inom gruvor, järn och stål, samt energi och infrastruktur, och löste valsverksproblem i över trettio länder i alla världsdelar.

Det sista internationella uppdraget bestod av att författa och sammanställa volymen om valsning av långa produkter till den elfte upplagan av ”The Making Shaping and Treating of Steel”, ett arbete för the Association for Iron and Steel Technology i Warrendale. Sedan 2004 är Sven–Erik styrelseledamot i AIKW (The International Association of Roll Pass Designers and Rolling Mill Engineers).

Sven-Erik är utbildad vid Bergsskolan i Filipstad, följt av universitetsstudier till motsvarande civilingenjör med inriktning industriell produktion och arbetsledning. Han har licentiatexamen i metallernas bearbetning och doktorsexamen i materialens processteknologi. Han har av FEANI (European Federation of National Engineering Association) utsetts till Europaingenjör (Eur. Ing.). Han är docent och professor i maskinteknik, numera emeritus, och är sedan 2015 knuten till Högskolan i Gävle.

Anmälan och mer information

Du anmäler dig till kursen genom att kontakta Camilla Nordin på telefon: 026- 64 87 46 eller e-post: camilla.nordin@hig.se

Kontakt

För frågor om kursen

Sven-Erik Lundberg
Telefon: 070-306 60 11
E-post: sven-erik.lundberg@hig.se

Publicerad av: Maria Modée Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2023-06-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)