Gå till eugreenalliance
Sök

Teknikdidaktik

Utbildningen i teknikdidaktik förekommer normalt på lärarutbildningar av olika slag. Kurser på grundläggande nivå ges inom förskollärar- resp. grundskollärarutbildningen. Ett antal fort- och vidareutbildningskurser planeras. Samtliga är på grundläggande nivå, d.v.s. A-, B- och C-nivå.

Alla kurser i teknikdidaktik kan sökas som fristående kurser av såväl studenter inom högskolan som studenter från andra högskolor och yrkesverksamma. På detta sätt erbjuds yrkesverksamma lärare fort- och vidareutbildning i ämnet.  

Vi kan även anordna specialkurser på beställning.  

Vill du komma i kontakt med någon inom teknikdidaktik?

För frågor som gäller

  • kurser och kompetensutveckling: Jan Grenholm, e-post , tel: 026-648929
  • forskning: Edvard Nordlander, e-post, tel: 026-648806
  • lärarutbildningsprogram med teknikdidaktisk relevans:  kontakta respektive utbildningsledare
  • administration, studentrelaterade frågor: kontakta Akademin för teknik och miljös kansli.

Forskning

Forskningen i teknikdidaktik är för närvarande fokuserad mot teknikämnet i grundskolan. Forskningen är av praxisnära karaktär om lärandets innehåll i samarbete med övrig ämnesdidaktisk verksamhet. Eftersom teknikdidaktik kan associeras med företagande och näringsliv, stöds forskningen av ett antal industriföretag och organisationer.  

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2020-02-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)