Maskindirektivet

Vad krävs för Maskindirektivet 1,5 hp?

Utbildningen ger insikt om:

  • Maskindirektivet
  • Lågspänningsdirektivet
  • EMC direktivet
  • Riskbedömning
  • Riskreduktion

Målgrupp: Den vänder sig till alla som på något sätt ansvarar för CE märkning. Det kan gälla förändringar av befintlig utrustning, konstruktion och installation samt inköp av utrustning som kräver CE- märkning.

Det är inte alls säkert att man kan förlita sig på att en tillverkare av utrustning alltid arbetar enligt regelverket. Utrustning används också på ett sätt som tillverkaren inte har beaktat.

Hur stort ansvar har brukare av utrustning som är CE märkt men ändå inte är personsäker?

Idag ökas kraven på nödstopp, skyddsförreglingar och andra skydd för att i möjligaste förhindra personskada.

Innehåll Kursen kommer att ge deltagaren insikt om:

  • Redogöra för och tillämpa maskindirektivets innehåll
  • Utföra en riskanalys, riskbedömning, riskreduktion av en maskin, maskinsystem eller annan maskinutrustning
  • Föreslå lämpliga skyddsåtgärder utgående från genomförd riskanalys
  • Redogöra för maskindirektivets konsekvenser vid konstruktion, tillbyggnad och förändring av maskin, maskinsystem eller maskinutrustning

Genomförande: Kursen genomförs på halvfart. Det ingår två heldagsföreläsningar samt en halvdagsföreläsning fördelade över två veckor. Efter avslutad kurs får deltagarna ett kursintyg. För att erhålla högskolepoäng finns möjligheter att examineras på kursen.

Behörighetskrav: Det är din arbetsgivare som avgör om du får gå kursen. För uppdragsutbildningar finns inte formella krav på behörighet.

Studieform: Kursen består av föreläsningar, enskilt arbete och en avslutande uppföljning.

Kursstart och studieort:

Valfri ort och datum. Det finns möjlighet att skräddarsy kursen med tid och plats och ev. ge den direkt på företaget om det finns intresse av det.

Anmärkning: Minsta antal för kursstart är 10 personer/ort.

Kostnad: 7 000 kr exkl. moms (kursmaterial, kaffe och smörgås samt lunch ingår i priset)

Anmälan: Anmälan gör du till helen.gavlefors@hig.se.

Maskindirektivet 1,5 hp - vad krävs?

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2018-02-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)