Ämnesansvariga

Avdelningen för bygg-energi-miljöteknik

Energisystem och Byggnadsteknik

Ämnesansvarig Energisystem och Byggnadsteknik och Energisystem
Bahram Moshfegh, professor
Tel: 026-64 88 04
E-post: bahram.moshfegh@hig.se

Bitr. ämnesansvarig energisystem
Nawzad Mardan, universitetslektor
Tel: 070-191 37 07
E-post: nawzad.mardan@hig.se

Bitr. ämnesansvarig byggnadsteknik
Johan Norén, universitetsadjunkt, tekn.lic.
Tel: 070-790 66 18
E-post: jnn@hig.se

Industridesign

Lars Löfqvist, universitetslektor
Tel: 026-64 87 42
E-post: laslot@hig.se

Miljöpsykologi

Patrik Sörqvist, professor
Tel: 073-658 72 03
E-post: pst@hig.se

Miljöteknik

Ola Norrman Eriksson, universitetslektor
Tel: 026-64 81 45
E-post: oeo@hig.se

Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

Elektronik

Niclas Björsell, universitetslektor
026-64 87 95
076 - 855 57 88
niclas.bjorsell@hig.se

Matematik och statistik

Iiris Attorps, professor
Tel: 026-64 87 86
E-post: ias@hig.se

Avdelningen för industriell utveckling, IT och samhällsbyggnad

Besluts-, risk- och policyanalys

Ulla Ahonen-Jonnarth, universitetslektor
Tel: 026-64 89 79
E-post: uah@hig.se

Datavetenskap

Julia Åhlén, universitetslektor
Tel: 026-64 89 44
E-post: jae@hig.se

Industriell ekonomi

Kaisu Sammalisto, universitetslektor
Tel: 026-64 87 94
E-post: kaisu.sammalisto@hig.se

Maskinteknik

Kourosh Tatar, universitetslektor
Tel: 026-64 81 57
E-post: kohtar@hig.se

Lantmäteriteknik

Mohammad Bagherbandi, professor
Tel: 026-64 84 19
E-post: modbai@hig.se

Samhällsplanering, Geografi och Geomatik

Anders Brandt, universitetslektor
Tel: 026-64 84 18
E-post: sab@hig.se

Geospatial informationsvetenskap

Stefan Seipel, professor
Tel: 026-64 85 63
E-post: ssl@hig.se

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2018-10-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)