Ämnesansvariga

Avdelningen för bygg-energi-miljöteknik

  

Energisystem och Byggnadsteknik

Ämnesansvarig byggnadsteknik och Energisystem
Bahram Moshfegh, professor
Tel: 026-64 88 04
E-post: bahram.moshfegh@hig.se

Bitr. ämnesansvarig energisystem:
Nawzad Mardan, universitetslektor
Tel: 070-191 37 07
E-post: nawzad.mardan@hig.se

  1. Energisystem

Bitr. ämnesansvarig byggnadsteknik:
Johan Norén, universitetsadjunkt, tekn.lic.
Tel: 070-790 66 18
E-post: jnn@hig.se

Industridesign

Ämnesansvarig:
Lars Löfqvist, universitetslektor
Tel: 026-64 87 42
E-post: laslot@hig.se

Miljöpsykologi

Ämnesansvarig:
Patrik Sörqvist, professor
Tel: 073-658 72 03
E-post: pst@hig.se

Miljöteknik

Ämnesansvarig:
Ola Norrman Eriksson, universitetslektor
Tel: 026-64 81 45
E-post: oeo@hig.se

Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

Elektronik och fysik

Ämnesansvarig
Niclas Björsell, universitetslektor
Tel:  026-64 87 95
Mobilnummer:  076 - 855 57 88
E-post:  niclas.bjorsell@hig.se

  1. Elektronik och fysik

Matematik och statistik

Ämnesansvarig
Iiris Attorps, professor
Tel:  026-64 87 86
E-post:  ias@hig.se

  1. Matematik och statistik

Besluts-, risk- och policyanalys

Ämnesansvarig
Ulla Ahonen-Jonnarth, universitetslektor
Tel: 026-64 89 79
E-post: uah@hig.se

Datavetenskap

Ämnesansvarig
Julia Åhlén, universitetslektor
Tel: 026-64 89 44
E-post: jae@hig.se

Industriell ekonomi

Ämnesansvarig
Lars Bengtsson, professor
Tel: 026-64 88 02
E-post: lbn@hig.se

Maskinteknik

Ämnesansvarig
Kourosh Tatar, universitetslektor
Tel: 026-64 81 57
E-post: kohtar@hig.se

Lantmäteriteknik

Ämnesansvarig
Mohammad Bagherbandi, professor
Tel: 026-64 84 19
E-post: modbai@hig.se


Samhällsplanering, Geografi och Geomatik

Ämnesansvarig
Anders Brandt, universitetslektor
Tel: 026-64 84 18
E-post: sab@hig.se

Geospatial informationsvetenskap

Ämnesansvarig
Stefan Seipel, professor
Tel: 026-64 85 63
E-post: ssl@hig.se

 


Publicerad av: Maria Modee Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2018-05-17
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)