Besluts-, risk- och policyanalys

Besluts-, risk- och policyanalys är ett nytt tvärvetenskapligt ämnesområde, som innehåller bl.a. centrala teoribildningar och grundläggande metodik för beslutsfattande, riskbedömning och policyutformning.

Utbildningsprogrammet leder fram till magisterexamen och ger utbildning i centrala teoribildningar och grundläggande metodik för beslutsfattande, riskbedömning och policyutformning. Det går även att läsa ett kurspaket på grundnivå.

Avancerad nivå

Magisterprogrammet ges helt på distans och leder till magisterexamen i besluts-, risk- och policyanalys.
Läs mer >>

Läs också programinformationen och vanliga frågor och svar om magisterprogrammet.

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss. E-post: info-brp@hig.se

Anmälan - Magisterprogrammet
http://www.antagning.se

Grundnivå

Kurspaketet Grunder i besluts- och riskanalys, 22,5 hp.
Högskolan i Gävle erbjuder ett kurspaket som innehåller tre kurser:

(1) Besluts- och riskanalys 1
(2) Besluts- och riskanalys 2
(3) Besluts- och riskanalys 3

Du börjar med att läsa den första kursen, Besluts- och riskanalys 1. Om du vill kan du läsa två av kurserna efter varandra samma termin. Kurserna ges på distans med flexibel studietakt, du väljer själv hur snabbt du skall gå igenom kursmaterialet.

Vi erbjuder även mer specialinriktade kurser
Kvantitativ riskanalys för beslutsfattande
Mätningsteori och formell värdeteori

Anmälan - Kurser på grundnivå
http://www.antagning.se

Har du frågor, skicka e-post till info-brp@hig.se

Om ämnesområdet

Inom alla sektorer av samhället är det nödvändigt att hantera komplicerade beslutsproblem, att upptäcka och bedöma storleken på risker av olika slag och att utforma en adekvat policy för olika verksamheter. Beslut fattas ofta under stor osäkerhet och många faktorer påverkar beslutsprocessen. Forskning har visat att människor har stora begränsningar som beslutsfattare. Det finns idag vetenskapliga resultat och metoder som är användbara vid beslutsfattande och riskbedömning, och det pågår en snabb utveckling av datorprogram med syftet att underlätta hanteringen av komplicerade problemställningar.

Inom ramen för utbildningarna i besluts-, risk- och policyanalys behandlas bland annat:
• riskanalys
• beslutsteori
• datoriserade verktyg för beslutsfattande
• utvärdering
• utformning av beslutsunderlag

Efter utbildningen

Målet med utbildningen är att ge en teoretisk och praktisk grundval för att arbeta med förberedelser och analyser av komplicerat beslutsfattande inom näringsliv, förvaltning och vård. Att analysera, bedöma och åtgärda risker samt att analysera och utforma olika typer av policyn kan ingå i de kommande arbetsuppgifterna.

Kontakt

Kontaktpersoner
Ulla Ahonen-Jonnarth
Fredrik Bökman

Kursadministratör
Camilla Nordin
Tel 026-64 87 46
E-post till samtliga kontaktpersoner: info-brp@hig.se

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2018-08-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)