Gå till eugreenalliance
Sök

BRP – programmets ämnesområde

Beslut fattas ofta under stor risk och osäkerhet där konsekvenserna kan vara omfattande för både den egna organisationen och andra direkt och indirekt berörda. Exempelvis fattar myndigheter och kommuner många lång- och kortsiktiga beslut som påverkar medborgare och näringsliv. Stora som små företag och andra organisationer står inte sällan inför beslutssituationer som kan vara helt avgörande för deras fortlevnad.

Det finns ofta många dimensioner och faktorer som påverkar beslut och beslutsprocesser, vilket medför att man önskar bästa möjliga underlag inför ett avgörande. Hög kvalitet och god kontroll kombinerat med förmåga till nytänkande är därför viktiga delar i beslutsprocessen och dess resultat.

Benjamin Franklin

Goda kunskaper om beslutsprocesser, analysförmåga, förmåga att konkretisera alternativ och tillämpa beslutsstödssystem samt skicklighet i att utforma och presentera beslutsunderlag mm får allt större betydelse för organisationer och företag såväl som för de enskilda arbetstagarna. Kvalificerat kunnande inom beslutsfattande, riskbedömning m.m. ger därför större förmåga att hantera kvalificerade arbetsuppgifter och ger meritmässiga fördelar på arbetsmarknaden. Benjamin Franklin (se bilden), 1706-1790, amerikansk statsman, fysiker och författare. Han hade också intressanta tankar om beslutsfattande.

Magisterprogrammet "Besluts- risk- och policyanalys" ger en grund för att utveckla kompetens att hantera komplicerade riskbedömnings- och beslutssituationer. Målet med utbildningen är att ge en teoretisk och praktisk grundval för att arbeta med förberedelser, analyser och komplicerat beslutsfattande inom näringsliv, förvaltning och vård.
Två intressanta böcker som ingår i kurslitteraturen:
Risker i tekniska system
Making Hard Decisions

Utbildningen har en teoretisk grundval med inslag av filosofisk reflektion kombinerat med praktisk tillämpning av kunskaperna i verkliga riskbedömnings- och beslutssituationer.
Inom programmet behandlas bland annat beslutsteori, riskanalys, systemvetenskaplig metodik, utvärdering, utformning av beslutsunderlag mm. Utbildningen innehåller såväl teoretiskt kvalificerade moment som träning i att använda beslutsstöds- och expertsystem.
Det vetenskapliga studiet av beslut och risk är omfattande. Flera vetenskapliga tidskrifter och sammanslutningar är ägnade åt detta forskningsområde, se till exempel "Decision Analysis Society".

Form: Krokus, Foto: Marcus Gårder, bilden kommer ursprungligen från  Uppsala Stadtsteaters uppsättning av Hamlet 2004

Form: Krokus, Foto: Marcus Gårder

Klicka på bilden för att läsa om Hamlets beslutsproblem.

Kontakt

Utbildningsledare
Anders Hermansson
Telefon: 026-64 87 81

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-03-17
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)