Gå till eugreenalliance
Sök

Besluts-, risk- och policyanalys

Utbildningen har en teoretisk grundval med inslag av filosofisk reflektion (inte minst gällande etiska frågeställningar) men med fokus på praktisk tillämpbarhet.

Utbildningen syftar till att ge

  • grundläggande kunskaper om beslutsteori och riskanalys
  • grunderna för kritisk informationshantering
  • insikt i de teoretiska grundvalarna för den data och systemvetenskapliga metodik som kan användas vid besluts- och riskanalys
  • förmåga att praktiskt tillämpa olika sorters metodik vid beslutsfattande och riskbedömning, t. ex. olika slags beslutsstödssystem och simuleringsmetoder
  • erfarenhet av att kritiskt utvärdera olika slags beslutsstöd och annan mjukvara som framställs för att underlätta beslutsfattande och riskbedömningar
  • färdighet att utforma och presentera beslutsunderlag,bl.a. i visuell form
  • träning i argumentation och databearbetning inför beslut
  • kännedom om hur beslutsfattande regleras av lagar och normer
  • kritiskt perspektiv på tillämpning av datorstöd vid olika typer av beslutsfattande, bl.a. kommer etiska aspekter att beaktas.

Arbetsmarknad

Målet med utbildningen är att ge en teoretisk och praktisk grundval för att arbeta med förberedelser, analyser och komplicerat beslutsfattande inom näringsliv, förvaltning och vård. Att analysera, bedöma och åtgärda risker samt att analysera och utforma olika typer av policyn kan ingå i de kommande arbetsuppgifterna.

Kontakt

Utbildningsledare
Anders Hermansson
Telefon: 026-64 87 81

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2017-02-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)