Automationsingenjör (Co-op)

Utbildningsråd för Automationsingenjör, Co-op


Förordnandetid
Utbildningsrådet utses för tiden 2016-01-01 -- 2018-12-31
Gefle Studentkår har utsett studentrepresentanterna.
 
Lärarrepresentanter
Niklas Björsell, utbildningsledare, ordförande

Företrädare för yrkesliv/samhälle
Lars-Erik Källberg, Schneider Electrics
Krister Jonsson, BillerudKorsnäs AB
Joachim Niss, Reilers
Urban Johansson, Sandvik AB

Koordinator Co-op utbildningar
Magnus Lemoine, samordnare Co-opFöreträdare för studenterna
Jens Sjögren, åk 3Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2017-02-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)