Byggnadsingenjörsprogrammet 180 hp

Utbildningsråd för Byggnadsingenjörsprogrammet

Förordnandetid
Utbildningsrådet utses för tiden 2019-01-01 — 2021-12-31. Gefle Studentkår har utsett studentrepresentanterna.
 
Lärarrepresentanter
Johan Norén, universitetsadjunkt, utbildningsledare, ordförande
Bengt Eriksson, universitetslektor, ämnesansvarig byggnadsteknik

Företrädare för yrkesliv/samhälle
Olle Andersson, NCC
Åsa Larsson, Områdeschef bygglov på Stadsbyggnadsförvaltningen, Uppsala kommun
Tobias Öhrn, WSP
Ulf Gavlefors, Gavlegårdarna

Företrädare för studenterna
My Kjerf
Jennifer Strömbom

Publicerad av: Camilla Nordin Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2021-09-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)