Byggnadsingenjörsprogrammet

Utbildningsråd för Byggnadsingenjörsprogrammet

Förordnandetid
Utbildningsrådet utses för tiden 2017-12-01 — 2018-12-31. Gefle Studentkår har utsett studentrepresentanterna.
 
Lärarrepresentanter
Johan Norén, universitetsadjunkt, civilingenjör, utbildningsledare
Bengt Eriksson, universitetslektor
Åsa Karlsson, universitetsadjunkt 

Företrädare för yrkesliv/samhälle
Olle Andersson, NCC 
Åsa Larsson, Samhällsbyggnad Gävle kommun
Tobias Öhrn, WSP
Ulf Gavlefors, Gavlegårdarna
Göran Melin, Hedström & Taube

Företrädare för studenterna
Shniar Aziz, årskurs 2

Publicerad av: Maria Modee Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2017-12-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)