Civilingenjörsprogram i lantmäteriteknik 300 hp

Utbildningsråd för Civilingenjörsprogrammet i lantmäteriteknik

Förordnandetid
Utbildningsrådet utses för tiden 2019-01-01 — 2021-12-31.
Gefle Studentkår har utsett studentrepresentanterna.
 
Lärarrepresentanter
Fredrik Zetterquist, universitetsadjunkt, utbildningsledare, ordförande
Jonas Ågren, universitetslektor, biträdande utbildningsledare, ämnesansvarig lantmäteriteknik

Företrädare för yrkesliv/samhälle
Sofi Almqvist, VD, Geoforum
Martin Lidberg, Enhetschef Geodetisk infrastruktur, Lantmäteriet
Göran Pettersson, Director Services, ESRI
Fredrik Larsen, Gruppchef IT för samhällsutveckling, Sweco

Företrädare för studenterna
Linn Gäfvert
Jennifer Luoto

Publicerad av: Camilla Nordin Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2021-03-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)