Dataingenjör

Utbildningsråd för Dataingenjörsprogrammet

Förordnandetid
Utbildningsrådet utses för tiden 2016-01-01 -- 2018-12-31.
Gefle Studentkår har utsett studentrepresentanterna.

Lärarrepresentanter
Åke Wallin, utbildningsledare, ordförande
Douglas Howie, ämnesansvarig datavetenskap

Företrädare för yrkesliv, samhälle
Håkan Sjörling, Syntronic
Heidie Wad-Schütt, Sandvik
Thomas Boquist, Digiman
Ulrika Holmgren, Sogeti
Torbjörn Eklöv, Interlan
Nils-Erik Jansson, Infocaption

Studentrepresentanter
Johan Hugg, årskurs 3Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2017-02-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)