Dataingenjör

Utbildningsråd för Dataingenjörsprogrammet

Förordnandetid
Utbildningsrådet utses för tiden 2019-01-01 -- 2021-12-31.
Gefle Studentkår har utsett studentrepresentanterna.

Lärarrepresentanter
Åke Wallin, utbildningsledare, ordförande
Julia Åhlén, ämnesansvarig i datavetenskap

Företrädare för yrkesliv, samhälle
Håkan Sjörling, Syntronic
Heidie Wad-Schütt, Sandvik
Thomas Boquist, Digit Man
Ulrika Holmgren, Sogeti
Torbjörn Eklöv, Interlan
Nils-Erik Jansson, Infocaption

Studentrepresentanter
Marcus Wigren, årskurs 1
Hanna Medén, årskurs 2
Årskurs 3 under tillsättning

Publicerad av: Camilla Nordin Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2019-06-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)