Dataingenjör 180 hp

Utbildningsråd för Dataingenjörsprogrammet

Förordnandetid
Utbildningsrådet utses för tiden 2019-01-01 -- 2021-12-31.
Gefle Studentkår har utsett studentrepresentanterna.

Lärarrepresentanter
Åke Wallin, universitetsadjunkt, utbildningsledare, ordförande
Goran Milutinovic, universitetslektor, ämnesansvarig datavetenskap

Företrädare för yrkesliv/samhälle
Håkan Sjörling, Syntronic
Thomas Boquist, Digit Man
Ulrika Holmgren, Sogeti
Torbjörn Eklöv, Interlan
Nils-Erik Jansson, Infocaption
Stefan Olsson, Monitor

Studentrepresentanter
Felicia Söder, årskurs 2
Mikael Vedin, årskurs 1

Publicerad av: Camilla Nordin Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2021-05-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)