Elektroingenjör

Utbildningsråd för Elektroingenjör 180 hp.

Förordnandetid
Utbildningsrådet utses för tiden 2016-01-01 -- 2018-12-31.
Gefle Studentkår har utsett studentrepresentanterna.
 
Lärarrepresentanter
Niklas Rothpfeffer, universitetsadjunkt, utbildningsledare, ordförande
Edvard Nordlander, professor 

 
Företrädare för yrkesliv/samhälle
Håkan Sjörling, Syntronic

 
Företrädare för studenterna
Magnus Greppe,  årskurs 1
Martin Svedlund, årskurs 2
Adis Kurtalic, årskurs 3

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2017-02-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)