IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem 180 hp

Utbildningsråd för IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem

Förordnandetid
Utbildningsrådet utses för tiden 2019-01-01 - 2021-12-31.
Gefle Studentkår utser studentrepresentanterna.

Lärarrepresentanter
Ann-Sofie Östberg, universitetsadjunkt, utbildningsledare, ordförande
Goran Milutinovic, universitetslektor, ämnesansvarig för datavetenskap
Peter Jenke, universitetsadjunkt

Företrädare för yrkesliv/samhälle
Jesper Paasch, Lantmäteriet
Annika Hermodsson, Konsultchef Esri Sverige
Kenneth Engström, Invotech Solutions
Åke Olsson, Teknikchef Geomatikk Sverige

Studentrepresentanter:
Under tillsättning

Publicerad av: Camilla Nordin Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2021-03-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)