Industriell ekonomi - Industrial management and Logistics

Utbildningsråd för Industriell ekonomi

Förordnandetid
Utbildningsrådet utses för tiden 2017-05-01 — 2018-12-31.
Gefle Studentkår har utsett studentrepresentanterna.
 
Lärarrepresentanter
Bo Lennart Andersson, utbildningsledare, ordförande
Stefan Eriksson, universitetsadjunkt, industriell ekonomi
Katarina Hansson, universitetsadjunkt, industriell ekonomi

 
Företrädare för yrkesliv/samhälle
Stefan Westlund, kvalitetsansvarig Syntronic
Lars Brandhammar, verksamhetsutvecklare, Gävleborgs Landsting
Jari-Pekka Huttula, Order and distribution manager, Sandvik

 
Företrädare för studenterna
Karl Björelid

Publicerad av: Maria Modee Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2017-05-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)