Industriell ekonomi - Industrial management and Logistics 180 hp

Utbildningsråd för Industriell ekonomi

Förordnandetid
Utbildningsrådet utses för tiden 2019-01-01 — 2021-12-31.
Gefle Studentkår har utsett studentrepresentanterna.
 
Lärarrepresentanter
Bo Lennart Andersson, universitetsadjunkt, utbildningsledare, ordförande
Per Hilletofth, professor, ämnesansvarig industriell ekonomi
Stefan Eriksson, universitetsadjunkt
Katarina Hansson, universitetsadjunkt

Företrädare för yrkesliv/samhälle
Johanna Hedberg, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Anders Axelsson, Trafikverket
Magnus Lemoine, Högskolan i Gävle

Företrädare för studenterna
Oscar Lövgren, åk 1
Andreas Strömstedt, åk 1
Patrik Lidström, åk 1
Malin Åkesson, åk 3

Publicerad av: Camilla Nordin Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2021-03-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)