Lantmätarprogrammet 180 hp

Utbildningsråd för Lantmätarprogrammet

Förordnandetid
Utbildningsrådet utses för tiden 2019-01-01 — 2021-12-31.
Gefle Studentkår har utsett studentrepresentanterna.
 
Lärarrepresentanter
Ulrika Ågren, universitetsadjunkt, utbildningsledare, ordförande
Marianne Berg, universitetsadjunkt, biträdande utbildningsledare
Jonas Petterssson, universitetsadjunkt, biträdande utbildningsledare
Jonas Ågren, universitetslektor, ämnesansvarig lantmäteriteknik

Företrädare för yrkesliv/samhälle
Under tillsättning

Företrädare för studenterna
Årskurs 1
Anna-Maria Martinsson (inriktning tekn/hing)
Vakant, under tillsättning (inriktning ek/ju)

Årskurs 2
Vakant, under tillsättning (inriktning tekn/hing)
Agnes Conzen (inriktning ek/ju)

Årskurs 3
Jennifer Persson (inriktning tekn/hing)
Fredrik Eriksson (inriktning ek/ju)

Studentsuppleanter:
Sabin Potinteu
Axel Langerbeck

Publicerad av: Camilla Nordin Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2021-03-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)