Sök

Lantmätarprogrammet 180 hp

Utbildningsråd

Gefle Studentkår har utsett studentrepresentanterna.
 
Lärarrepresentanter
Ulrika Ågren, universitetsadjunkt, utbildningsledare, ordförande
Marianne Berg, universitetsadjunkt, biträdande utbildningsledare
Jonas Petterssson, universitetsadjunkt, biträdande utbildningsledare
Jonas Ågren, universitetslektor, ämnesansvarig lantmäteriteknik

Företrädare för yrkesliv/samhälle
Under tillsättning

Företrädare för studenterna
Vakant

Publicerad av: Camilla Nordin Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-05-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)