Lantmätarprogrammet

Utbildningsråd för Lantmätarprogrammet.

Förordnandetid
Utbildningsrådet utses för tiden 2019-01-01 — 2021-12-31.
Gefle Studentkår har utsett studentrepresentanterna.
 
Lärarrepresentanter
Ulrika Ågren, utbildningsledare
Marianne Berg, biträdande utbildningsledare (inriktning tekn/hing)
Jonas Pettersson, biträdande utbildningsledare (inriktning ek/ju)
Jonas Ågren, ämnesansvarig

Företrädare för yrkesliv/samhälle
Vakant, under tillsättning

Företrädare för studenterna
Vakant, under tillsättning

Publicerad av: Camilla Nordin Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2021-01-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)