Lantmätarprogrammet

Utbildningsråd för Lantmätarprogrammet.

Förordnandetid
Utbildningsrådet utses för tiden 2016-01-01 — 2018-12-31.
Gefle Studentkår har utsett studentrepresentanterna.
 
Lärarrepresentanter
Märit Walfridsson, ordförande
 
Företrädare för yrkesliv/samhälle
Kjell Blomberg, Kommunala lantmäteriet i Gävle
Yvonne Mickels, Kommunala lantmäteriet i Sandviken
Henrik Roos, Lantmäteriet
Ronny Andersson, Metria
Ulrika Bylander, Sweco
Gunilla Åberg, Trafikverket                                                          


Företrädare för studenterna
Jessica Eriksson, ek/jur åk 1
Joel Öqvist, tekn åk 1
Sabina Assefha, tekn åk 2
Susanna Nettelbladt, ek/jur åk 3

 

Publicerad av: Liselotte Laurila Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2017-02-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)