Magisterprogram i Besluts-, risk- och policyanalys

Utbildningsråd för Magisterprogram i Besluts-, risk- och policyanalys

Förordnandetid
Utbildningsrådet utses för tiden 2016-01-01 -- 2018-12-31.
Gefle Studentkår har utsett studentrepresentanterna.

Lärarrepresentanter
Ulla Ahonen-Jonnarth, ämnesansvarig
Eva Boo Höglund
Fredrik Bökman, utbildningsledare, ordförande

Externa representanter
Johan Bring, statistiker, styrelseordförande Statisticon
Nicolas Espinoza, principal consultant, 4C Strategies
Andreas Poppius, säkerhetschef Kristianstad kommun

Representanter från andra lärosäten
Stig Blomskog, universitetslektor, Södertörns högskola

Studentrepresentanter
Robin Färdig, åk 2
Sandra Vincze, åk 2
Vakanta platser för åk 1, under tillsättning
Publicerad av: Camilla Nordin Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2018-09-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)