Sök

Magisterprogram i Besluts-, risk- och policyanalys 60 hp

Utbildningsråd

Gefle Studentkår har utsett studentrepresentanterna.

Lärarrepresentanter
Anders Hermansson, universitetsadjunkt, utbildningsledare, ordförande
Magnus Hjelmblom, universitetslektor, ämnesansvarig besluts-, risk- och policyanalys
Ulla Ahonen-Jonnarth, universitetslektor

Externa representanter
Johan Bring, statistiker, styrelseordförande, Statisticon
Therese Kock-Larsen, Compliance officer, Folksam
Hanna Landell, Managing director, Höganäs Borgestad AB
Andreas Poppius, säkerhetschef, Kristianstad kommun
Viveka Strangert, Viveka Strangert Consulting AB

Representanter från andra lärosäten
Stig Blomskog, universitetslektor, Södertörns högskola

Studentrepresentanter
Vakant

Publicerad av: Camilla Nordin Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-05-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)