Sök

Magisterprogram i Besluts-, risk- och policyanalys 60 hp

Utbildningsråd

Gefle Studentkår utser studentrepresentanterna.

Lärarrepresentanter
Anders Hermansson, universitetsadjunkt, utbildningsledare, ordförande
Magnus Hjelmblom, universitetslektor, ämnesansvarig besluts-, risk- och policyanalys
Ulla Ahonen-Jonnarth, universitetslektor

Externa representanter
Kristina Julin Nyquist, Region Kronoberg
Hanna Landell, Managing director, Höganäs Borgestad AB
Andreas Poppius, säkerhetschef, Kristianstad kommun
Viveka Strangert, Viveka Strangert Consulting AB

Studentrepresentanter
Vakant

Publicerad av: Camilla Nordin Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-08-30
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)