Sök

Miljöingenjör (Co-op) 180 hp

Utbildningsråd

Gefle Studentkår utser studentrepresentanterna.

Lärarrepresentanter
Zhao Wang, universitetslektor, utbildningsledare, ämnesansvarig miljöteknik, ordförande
Roger Skoog, universitetsadjunkt, biträdande utbildningsledare
Annika Eklund, universitetsadjunkt, koordinator Co-op-utbildningarna

Företrädare för yrkesliv/samhälle
Johanna Harrysson, Gästrike Vatten
Johan Skäringer, BillerudKorsnäs

Företrädare för studenterna
Vakant

Publicerad av: Eva Wännström Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-10-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)