Miljöstrateg och Masterprogram i miljöpsykologi

Utbildningsråd för Miljöstrateg 180 hp och Masterprogram i miljöpsykologi 180 hp

Förordnandetid
Utbildningsrådet utses för tiden 2016-01-01 -- 2018-12-31.
Gefle Studentkår utser studentrepresentanterna.
 
Lärarrepresentanter
Karl Hillman, utbildningsledare Miljöstrateg
Robert Ljung, utbildningsledare Masterprogram i miljöpsykologi
Ola Eriksson, ämnesansvarig miljöteknik

 
Företrädare för yrkesliv/samhälle
Anna Sjöström, Tyréns Borlänge
Ida Johansson, Gävle kommun
Mikael Lif, Region Gävleborg, suppleant Love Sjöberg
Åsa Eklund Öberg, Länsstyrelsen Gävleborg
Jonas Christensson, konceptutvecklare Ecophon


Företrädare för studenterna
Malin Jakobsson, åk 1
Petra Jönsson, åk 1
 

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2017-02-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)