Miljöstrateg 180 hp

Utbildningsråd för Miljöstrateg

Förordnandetid
Utbildningsrådet utses för tiden 2019-01-01 -- 2021-12-31.
Gefle Studentkår utser studentrepresentanterna.
 
Lärarrepresentanter
Anna Högberg, universitetsadjunkt, utbildningsledare, ordförande
Karl Hillman, universitetslektor, ämnesansvarig miljövetenskap
Shveta Soam, utbildningsledare Master in Sustainability Science – Environment and Decision Making

Företrädare för yrkesliv/samhälle
Anna Sjöström, Tyréns Borlänge
Katarina Johansson, Gävle kommun
Love Sjöberg, Region Gävleborg
Åsa Eklund Öberg, Länsstyrelsen Gävleborg

Företrädare för studenterna
Karin Eriksson, åk 3

Publicerad av: Camilla Nordin Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2021-10-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)