Samhällsplanerarprogrammet 180 hp

Utbildningsråd för Samhällsplanerarprogrammet

Förordnandetid
Utbildningsrådet utses för tiden 2019-01-01--2021-12-31.
Gefle Studentkår har utsett studentrepresentanterna.

Lärarrepresentanter
Janne Margrethe Karlsson, universitetsadjunkt, utbildningsledare, ordförande
Eva Sahlin, universitetslektor, biträdande utbildningsledare
Anders Brandt, universitetslektor, ämnesansvarig Geografi och Samhällsplanering
Henry Grew, universitetsadjunkt

Företrädare för yrkesliv/samhälle
Agneta Svensson, Söderhamns kommun
Jesper Ljung Holm, Sundsvall kommun
Sara Wiman, Geografiska informationsbyrån

Företrädare för studenterna
Tim Dalheimer, årskurs 1 (externt och internt utbildningsråd)
Adam Johansson, årskurs 3 (externt och internt utbildningsråd)
Hanna Nordlander, årskurs 2 (internt utbildningsråd)
Rebecca Lind, årskurs 2 (internt utbildningsråd)
Emanuel Klein, årskurs 3 (internt utbildningsråd)

Publicerad av: Camilla Nordin Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2021-04-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)