Samhällsplanerarprogrammet

Utbildningsråd för Samhällsplanerarprogrammet 180 hp

Förordnandetid
Utbildningsrådet utses för tiden 2019-01-01--2021-12-31.
Gefle Studentkår har utsett studentrepresentanterna.

Lärarrepresentanter
Anders Brandt, ämnesansvarig Geografi och Samhällsplanering
Janne Margrethe Karlsson, utbildningsledare
Eva Sahlin, bitr utbildningsledare

Företrädare för yrkesliv/samhälle
Agneta Svensson, Söderhamns kommun
Jesper Ljung Holm, Sundsvall kommun
Sara Wiman, Geografiska informationsbyrån

Företrädare för studenterna
Adam Johansson, årskurs 3
Tim Dalheimer, årskurs 1

Publicerad av: Camilla Nordin Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2021-02-26
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)