Akademiledning

Akademichef

Svante Brunåker

Avdelningschefer

Avdelningen för ekonomi

Tommy Gerdemark

Avdelningen för humaniora

Jaana Kurvinen

Avdelningen för utbildningsvetenskap

Katarina Löf

Ekonomi

Program/Utbildningsledare

Ekonomprogrammet 180 hp

Tomas Källquist

tomas.kallquist@hig.se

Fastighetsmäklarprogrammet 180 hp

Jonas Molin

jonas.molin@hig.se

Företagsekonomiska magisterprogrammet, inriktning affärsutveckling 60 hp /Master Programme in Business Administration (MBA): Business Management 60 credits

Tomas Källquist

tomas.kallquist@hig.se

Företagsekonomiska magisterprogrammet, inriktning redovisning 60 hp

Tomas Källquist

tomas.kallquist@hig.se

Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt 180 hp

Börje Leidhammar

borje.leidhammar@hig.se

 

Kultur och media

Program/Utbildningsledare

Masterprogram i religionsvetenskap 120 hp

Jari Ristiniemi

jari.ristiniemi@hig.se

Människa-kultur-religionsprogrammet 180 hp

Olov Dahlin

olov.dahlin@hig.se

Kommunikationsprogrammet, inr. kommunikatör 180 hp

Per Vesterlund

per.vesterlund@hig.se

Kommunikationsprogrammet, inr. professionellt skrivande 180 hp

Per Vesterlund

per.vesterlund@hig.se

 

Lärarprogram

Program/Utbildningsledare

Förskollärarprogrammet 210 hp

Anna Eriksson

anna.eriksson@hig.se

Grundlärarprogrammet 240/180 hp

Katarina Florin

katarina.florin@hig.se

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) 90 hp

Ingrid Nordqvist

ingrid.nordqvist@hig.se

Ämneslärarprogrammet 300 hp

Ingrid Nordqvist

ingrid.nordqvist@hig.se

VFU-samordnare

Britt-Marie Sandin Andersson

britt-marie.s.andersson@hig.se

 

Forskningsledare

Ämne

Ekonomi

Aihie Osarenkhoe

Utbildningsvetenskap

tf. Göran Fransson

Humaniora

Peder Thalén

Ämnesansvariga

Ämne

Företagsekonomi

Pär Vilhelmson

Nationalekonomi

Apostolos Bantekas

Juridik

Börje Leidhammar

Engelska

Iulian Cananau

Svenska

Ann Blückert

Medie- och kommunikationsvetenskap

Per Vesterlund

Genusvetenskap

Sarah Ljungquist

Didaktik

Kerstin Bäckman

Pedagogik

Erika Björklund

Bild- och Dramapedagogik

Lena O Magnusson

Religionsvetenskap

David Carlsson

Publicerad av: Sara Sundberg Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2018-03-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)