Sök

Avdelningen för ekonomi

Att studera ekonomi; ”hushållningen av resurser” är alltid rätt – inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv. Oavsett drömjobb är kunskap inom ekonomiområdet en bra språngbräda in på arbetsmarknaden.

Ämnen

De ämnesområden som finns inom Avdelningen för ekonomi är:

Våra utbildningar

Inom utbildningsområdet ekonomi med ämnet Företagsekonomi som huvudområde ryms

Program

samt de ettåriga Magisterprogrammen i

Kurser

Avdelningen för ekonomi erbjuder även fristående kurser.

Forskning

Avdelningens forskning koncentreras kring samlingsbegreppet Hållbara affärsrelationer (HAR). Inom ramen för HAR inbegrips studier kring bland annat hållbara marknader, strategiska nätverk, riskbedömning och hållbarhetsredovisning.

Kontakt

Avdelningschef
Patrik Sörqvist, professor
Telefon: 026-64 50 48
E-post: patrik.sorqvist@hig.se

Biträdande avdelningschef
Nina Daskalova, universitetsadjunkt
Telefon: 026-64 87 63
E-post: nina.daskalova@hig.se

Vid frågor om kurs- och programadministration: studentsupport@hig.se

Publicerad av: Ann-Charlotte Wikström Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2022-01-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)