Avdelningen för ekonomi

Att studera ekonomi; ”hushållningen av resurser” är alltid rätt – inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv. Oavsett drömjobb är kunskap inom ekonomiområdet en bra språngbräda in på arbetsmarknaden.

Inom utbildningsområdet ekonomi med ämnet Företagsekonomi som huvudområde ryms

  1. Ekonomprogrammet campus 180 hp
  2. Ekonomprogrammet distans 180 hp
  3. Fastighetsmäklarprogrammet 180 hp
  4. Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt 180 hp

samt de ettåriga Magisterprogrammen i

  1. Redovisning
  2. Business Management

Avdelningen för ekonomi erbjuder även fristående kurser.

Avdelningens forskning koncentreras kring samlingsbegreppet Hållbara affärsrelationer (HAR). Inom ramen för HAR inbegrips studier kring bland annat hållbara marknader, strategiska nätverk, riskbedömning och hållbarhetsredovisning.

De ämnesområden som finns inom Avdelningen för ekonomi är:

  1. Företagsekonomi
  2. Juridik
  3. Nationalekonomi

 

Kontakt

Avdelningschef
Tommy Gerdemark,
Universitetsadjunkt, tek lic
Telefon: 026-64 88 26
E-post: tgk@hig.se

Avdelningen för ekonomi
Vi finns i hus 61, Embla
Telefon: 026-64 85 00 (växel)

Kansliets öppettider
Måndag - onsdag: 09.00 - 12.00
Torsdag: 13.00 - 15.00
Fredag: 09.00 - 12.00
E-post: kurs-aue@hig.se


Publicerad av: Sara Sundberg Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2017-12-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)