Gå till eugreenalliance
Sök

Företagsekonomi

Vi lever idag i ett vad som kan kallas för ett organisationssamhälle där vi dagligen har kontakt med ett flertal organisationer. Det ämnesområde som har gjort organisationer till sitt huvudsakliga studieobjekt är företagsekonomi.

Företagsekonomi, som ursprungligen är ett problembaserat ämne, som utgår från frågeställningar och problem som uppstår i olika organisationer och arbetar för att hitta lösningar på dessa.

Företagsekonomi är ett namn som både kan förvirra och upplysa när det gäller att förstå vad ämnet handlar om. ”Företag” är riktigt i den meningen att det pekar på ämnets intresse för organisationer men också problematiskt då det bara pekar mot en typ av organisationer. Ämnet har idag ett intresse för alla typer av organisationer, inte bara företag. ”Ekonomi” har en innebörd som går att knyta till ”hushållning med knappa resurser”. I en snäv mening kan detta tolkas som att företagsekonomi sysslar med frågor kring hur ekonomiska/finansiella resurser kan användas i organisationer. Det är riktigt i den meningen att historiskt så har företagsekonomi haft ett fokus på finansiella resurser. Idag är dock denna tolkning för snäv. Inom ämnet idag utgår man t ex ifrån att skapandet och användningen av resurser behöver vara långsiktigt hållbar och bygga på att ekologiska, sociala och finansiella resurser balanseras. Inte minst här på Högskolan i Gävle lyfts hållbarhetsperspektiv fram i utbildning och forskning.

Utifrån ämnets utveckling och teoribildningar delas företagsekonomi ofta in i fyra olika delämnesområden: Externredovisning, ekonomi- och verksamhetsstyrning, organisation/ledarskap samt marknadsföring. Beroende på vilket delämnesområde som fördjupas så kan företagsekonomer arbeta med olika uppgifter i företag/organisationer. Några exempel på karriärvägar är Ekonomichef, Controller, revisor, företagsledare, avdelningschef, konsult, marknadschef, produktchef, försäljningschef, etc.

Kontakt

Ämnesansvarig
Lars-Johan Åge, professor
Telefon: 026-64 88 84
E-post: lars-johan.age@hig.se

Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Annika Elm Sidan uppdaterades: 2020-11-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)