Juridik

Att lära sig juridik är i första hand att lära sig en arbetsmetod eller en tankemodell. Självklart måste man kunna sätta in både fakta och rättsregler i tankemodellen och därför studeras rättsreglerna och rättskällorna, t ex lagar, rättsfall och uttalanden i förarbeten. Det gäller också att inse att rätten förändras och är beroende av samhällsutvecklingen.

Det viktigaste i studiet är sedan gammalt rättsreglerna men, med den snabba förändring som nu sker, förskjuts tyngdpunkten mot arbetsmetoder och tankemodeller.

Ämnesansvarig

Börje Leidhammar, adjungerad professor
Mobil: 070-670 46 56
E-post: borje.leidhammar@hig.se

Publicerad av: Sara Sundberg Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2018-03-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)