Juridik

Att lära sig juridik är i första hand att lära sig en arbetsmetod eller en tankemodell. Självklart måste man kunna sätta in både fakta och rättsregler i tankemodellen och därför studeras rättsreglerna och rättskällorna, t ex lagar, rättsfall och uttalanden i förarbeten. Det gäller också att inse att rätten förändras och är beroende av samhällsutvecklingen.

Det viktigaste i studiet är sedan gammalt rättsreglerna men, med den snabba förändring som nu sker, förskjuts tyngdpunkten mot arbetsmetoder och tankemodeller.

Kontakt

Ämnesansvarig
Börje Leidhammar, adjungerad professor
070-670 46 56
borje.leidhammar@hig.se

Publicerad av: Ann-Charlotte Wikström Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2018-10-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)