Gå till eugreenalliance
Sök

Nationalekonomi

Ämnesavdelningen nationalekonomi ger samtliga kurser med nationalekonomisk inriktning inom Ekonomprogrammet och Lantmätarprogrammet.

Mikroekonomi med tillämpningar

Mikroekonomi omfattar grundläggande ekonomiska begrepp och de teoretiska verktyg som behövs för att kunna analysera ett samhälles ekonomiska liv på grundläggande nivå. I mikroekonomi inräknas därför traditionella mikroekonomiska avsnitt som ekonomisk konsumtionsteori och efterfrågeteori, produktionsteori och utbudsteori, välfärdsanalys av konkurrensmarknader samt allmän jämviktsteori. Dessutom har nyare ekonomisk teori bidragit till att kunna förklara mer om den värld som vi observerar runt omkring oss. Viktigt är därför kunskap om olika marknadsformer, spelteori, asymmetrisk information, externaliteter och kollektiva nyttigheter

Makroekonomi med finansiell ekonomi

Makroekonomi handlar om att behandla och analysera målen för den ekonomiska politiken på aggregerad nivå. Till de traditionella makroekonomiska målen räknas hög inkomstnivå och BNP-tillväxt, full sysselsättning samt låg och stabil inflation. Finansiell ekonomi handlar om finansiella marknader och finansiella instrument och belyser och tillämpar begrepp inom den moderna finansiella teoribildningen såsom avkastning och risk, effektiva portföljer, diversifiering, arbitrage, spekulation och marknadseffektivitet.
 

Kontakt

Ämnesansvarig
Mats Landström, universitetslektor 
Telefon: 026-64 84 82
E-post: mats.landstrom@hig.se

Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Sara Perttunen Sundberg Sidan uppdaterades: 2020-08-26
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)