Gå till eugreenalliance
Sök

Avdelningen för humaniora

Avdelningen för humaniora erbjuder kurser och program som samtliga präglas av hög kvalitet.

Vi har utbildningar för kommunikatörer, informatörer, skribenter och språkvetare inom olika fält. Utbildningarna förbereder dig som student generellt och specifikt för ett yrkesliv inom kulturområdet i vid bemärkelse. Vi utbildar också lärare från förskolenivå till gymnasium. Våra utbildningar ger kompetens att arbeta med kulturmötesfrågor eller att anlägga ett informerat genuskritiskt perspektiv i studier av andra ämnen.

Ämnen

Kommunikation i ett vidare perspektiv och skrivande i många genrer är ett självklart fokus i avdelningens olika ämnen. Vi erbjuder språkstudier genom undervisning i engelska, svenska och svenska som andraspråk, samt mer specifikt kurser i kreativt skrivande på både svenska och engelska.

Inom medie- och kommunikationsvetenskap studeras medier utifrån en mängd perspektiv – historiskt, praktiskt, teoretiskt.

I religionsvetenskap studeras religionens skiftande uttrycksformer och kulturella betydelse ur både ett samtida och ett historiskt perspektiv.  

Kurser i genusvetenskap innehåller en analys av historiska uppfattningar omkring kön, genus och sexualitet samt teoretisk problematisering av dessa och andra begrepp som är och har varit centrala inom genusforskningen.  

Engelska och svenska språket är centrala inslag i Högskolans olika lärarprogram. I kurser i engelska utvecklas kunskaper om det mångfacetterade engelska språket och om engelskspråkig litteratur och kultur. Här utvecklas även förmågan att uttrycka sig i tal och skrift i skiftande situationer. Vi erbjuder kurser i svenska språket från grundnivå till avancerad nivå och kurser i svenska som andraspråk på grundnivå.

Program

Förmågan att hantera kommunikation och information utifrån en välavvägd omvärldsanalys förvärvas på Kommunikationsprogrammet. Här finns möjlighet att utveckla förmågan att utifrån noggrann omvärldsanalys hantera informationsproblem och välja rätt budskap, en både eftertraktad och värdefull kompetens.

Att läsa programmet Människa-kultur-religion ger en kompetens att arbeta med kulturmötesfrågor, som är användbar i både sociala, kulturella och människovårdande sammanhang.

Masterprogrammet i religionsvetenskap studerar interaktion mellan individ, samhälle, kultur och religion, där särskild vikt läggs vid kulturella förståelseformer och deras betydelse för individers livstolkning. Samhällsanalys och handlingsstrategier för existentiellt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle utgör centrala delar av programmet. Programmet avser att bidra med fördjupade kunskaper inom didaktik, kulturvetenskap och religionsvetenskap och är förberedande för yrken som lärare, kulturstrateg och projektledare. Programmet är även förberedande för forskarutbildning.

De flesta av avdelningens ämnen har både nätbaserad och campusbaserad undervisning. För mer specifik information, se varje ämne.

Kontakt

Avdelningschef
Jaana Kurvinen, universitetslektor
Telefon: 026-64 82 57
Mobil: 070-180 70 43
E-post: jaana.kurvinen@hig.se

Vid frågor om kurs- och programadministration: studentsupport@hig.se

Vid frågor om studier inom lärarprogrammen: lararutbildning@hig.se

Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Sara Perttunen Sundberg Sidan uppdaterades: 2023-08-30
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)