Gå till eugreenalliance
Sök

Engelska

Målet med vår undervisning i engelska är att ge studenterna sådana kunskaper att de på ett språkligt korrekt och adekvat sätt ska kunna uttrycka sig i tal och skrift i skiftande situationer samt att ge dem kunskaper om det mångfacetterade engelska språket och om engelskspråkig litteratur och kultur.

Vi strävar efter att stimulera studenternas kritiska tänkande och förmåga till självreflektion genom att problematisera begrepp inom språkvetenskap, litteratur och kultur. Utöver interkulturell och kommunikativ kompetens i engelska vill vi således ge våra studenter grundkunskaper i vetenskapligt tänkande och skrivande. Man kan läsa Engelska 1-30, 31-60 och/eller 61-90 som komplettering till tidigare utbildning eller till kandidatexamen i engelska.

Vid sidan av våra fristående kurser erbjuder vi kurser i grund- och ämneslärarprogrammen. Förutom den interkulturella kompetensen och det vetenskapliga tänkandet får våra lärarstudenter goda kunskaper och färdigheter i ämnesdidaktik. Lärar- och ämneslärarprogrammen innehåller examensarbeten om 30 hp i engelska utifrån ett didaktiskt perspektiv.

Kontakt

Ämnesansvarig
Henrik Kaatari, universitetslektor
Telefon: 026-64 85 00 (vxl)
E-post: henrik.kaatari@hig.se

Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Annika Elm Sidan uppdaterades: 2023-01-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)