Gå till eugreenalliance
Sök

Genusvetenskap

Genusvetenskap är en tvärvetenskaplig disciplin som intresserar sig för hur vi människor uppfattar och konstruerar normer och skillnader ifråga om föreställningar om "kvinnligt" och "manligt", och de sätt som dessa normer och skillnader får faktiska konsekvenser i våra liv. Inom ramen för genusvetenskap ryms såväl feministisk forskning, queerstudier och maskulinitetsstudier. Studierna omfattar analys av historiska uppfattningar omkring kön, genus och sexualitet samt teoretisk problematisering av dessa och andra begrepp som är och har varit centrala inom genusforskningen. Översikter över historiska förändringsprocesser blandas här med tematiskt upplagda ämnesfördjupningar. Varför studera genusvetenskap? Att besitta genusvetenskaplig kompetens blir allt viktigare i vårt samhälle.

Genuskompetens har relevans för analyser av fenomen, och utveckling av verksamheter, inom vitt skilda områden, t ex arbetsmiljöarbete, lärande, marknadsföring, jämställdhetsarbete, rekrytering, samhällsplanering, vård och omsorg, socialt arbete, förvaltning inom privat och offentlig sektor, kulturarbete, arbete med information och utredningar, och forskning. Genusvetenskapliga studier leder alltså inte fram till en viss profession, men ger kompetenser som är relevanta inom en mängd områden. Studier i genusvetenskap gör det också möjligt att anlägga ett informerat genuskritiskt perspektiv i studier av andra ämnen. Genusvetenskap kan ingå i kandidat- eller magisterexamen som biämne.

Kontakt

Ämnesansvarig
Sarah Ljungquist, universitetslektor
Telefon: 026-64 89 63
Mobil: 070-211 35 70
E-post: sarah.ljungquist@hig.se

Erasmusprojekt

Projektet Viedex - Virtual Education Experience in an Extended Nordic Context genomfördes år 2016-2019. Läs mer om projektet på Viedex hemsida.

Viedex - Virtual Education Experience in an Extended Nordic Context

Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Annika Elm Sidan uppdaterades: 2020-06-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)