Gå till eugreenalliance
Sök

Svenska språket

Språket är ett av de viktigaste verktyg som människan har till sitt förfogande. Med hjälp av språket kommunicerar vi inte bara med varandra utan vi använder det också för att analysera och strukturera våra tankar och handlingar. Språket är dessutom en viktig identitetsmarkör. I dag ser vi stora förändringar av det språkliga samhället i Sverige. Flerspråkigheten och internationaliseringen ökar och den skrivna svenskan ska fungera för nya tekniska sammanhang. Kunskaper om språk är därför centrala för ett aktivt deltagande i samhället.

Avdelningen ger kurser i svenska språket från grundnivå till avancerad nivå.  Vi ger också kurser inom svenska som andraspråk upp till 90 hp.

Kontakt

Ämnesansvarig
Ingrid Björk
Telefon: 026-64 82 84
E-post: ingrid.bjork@hig.se 

Svenska i lärarutbildningen

Erasmusprojekt

Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Sara Perttunen Sundberg Sidan uppdaterades: 2021-03-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)