Avdelningen för utbildningsvetenskap

Forskningsområde

Forskningsområdet utbildningsvetenskap har främst sin organisatoriska hemvist på avdelningen för utbildningsvetenskap även om ämnesdidaktisk kompetens även finns på andra avdelningar inom akademin samt vid Högskolans två andra akademier.

Ämnen

Vid Avdelningen för utbildningsvetenskap bedrivs utbildning och forskning inom nedanstående ämnen.

Våra program och kurser

Avdelningen ansvarar för fristående kurser och uppdragsutbildningar inom avdelningens ämnesområden samt Högskolans lärarutbildningar vilka är förskollärarprogrammet, grundlärarprogrammet (inriktning fritidshem, F - åk 3 och
åk 4 - 6), ämneslärarprogrammet samt den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU). Flera av kurserna och programmen erbjuds både som campus- och distansutbildning. Vid avdelningen bedrivs även forskning genom väletablerade forskningsgrupper. Avdelningen för utbildningsvetenskap har 60 medarbetare.

Kontakt

Avdelningschef
Annika Elm, universitetslektor
Telefon: 026-64 86 90
Mobil: 072-007 20 91
E-post: annika.elm@hig.se

Vid frågor om kurs- och programadministration: studentsupport@hig.se

Vid frågor om studier inom lärarprogrammen: lararutbildning@hig.se

Publicerad av: Ann-Charlotte Wikström Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2021-09-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)