Gå till eugreenalliance
Sök

Bildpedagogik

Bildpedagogik är ett tvärvetenskapligt ämne och kunskapsfält där estetiska, pedagogiska och teoretiska aspekter av bildkommunikation, bildanalys och praktiskt gestaltande bildskapande processer är av central betydelse.

Bild från undervisning

Bilden visar ett studentarbete från kursen Bildpedagogik 1-30 hp, här var uppgiften att gestalta en text i bild. Uppgiften är ett exempel på ett arbete med estetiska lärprocesser. Foto: Lena O Magnusson

Kurser inom ämnet Bildpedagogik omfattar teoretiskt arbete och praktiskt gestaltande med utgångspunkt i såväl form som innehåll och idé, och med bildskapande arbete i fokus. I undervisningen möter studenterna både analoga och digitala metoder, medier och material för bildframställning. Detta ger sammantaget ett ämne som teoretiskt och praktiskt intresserar sig för relationen mellan bild, kommunikation, estetik, skapande, visuell kultur och konst, med utgångspunkt i, och med starka kopplingar till, dess möjligheter och plats inom fritidshem, förskola, skola och i samhället i stort.

Fristående kurser och kurser inom lärarprogram i ämnet bildpedagogik

Ämnet bildpedagogik ges som fristående kurser, 1-30 hp , 31-45 hp, 46-60 hp, 61-75 hp samt 76-90 hp. De fristående kurserna ger behörighet att undervisa i ämnet bild från grundskolans första år till och med gymnasiet för den som har lärarexamen. Ämnet ges också som 30 hp kurs inom grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem och grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6. Dessutom ingår ämnet bildpedagogik i estetiska kurser i förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs F-3. Inom ramen för ämnet ges också kursen, Ateljerista - pedagogik för förskola och skola, 30 hp.

Hösten 2023 ges en ny kurs inom ämnet. Kursen har efterfrågats av yrkesverksamma och ges på kvartsfart över terminen. Den heter Digital teknik som bildskapande verktyg i förskola och skola 7, 5 hp (BPG005) och blir sökbar i mars 2023.

Lärarkompetens och forskningserfarenhet inom området

I lärargruppen finns för närvarande en lektor och fem adjunkter, en av adjunkterna är också doktorand, vi har bakgrund inom undervisning i förskola, kulturskola och grundskola. Vi är alla bildpedagoger. Gruppens lärare har även kompetens inom konstpedagogik, ateljeristapedagogik samt erfarenhet av konstnärlig utbildning och eget konstnärligt arbete. Några av oss är aktiva i forskningsgruppen ECE (Early Childhood Education), och en i ROLE (Research On Learning Environments), de är båda forskningsgrupper som hör till forskningsområdet utbildningsvetenskap.

FORSKNING INOM ÄMNET

Forskning inom ämnet bildpedagogik sker i dagsläget inom forskargrupperna ECE och ROLE se respektive forskningsgrupp för mer information.


Personal

Personal inom ämnet Bildpedagogik

Kostas Prodromou Dahlqvist, Universitetsadjunkt
Telefon: 026-648534
E-post: Konstantinos.Dahlqvist@hig.se
Rum: 31:324

Ingela Fernström, Universitetsadjunkt
Telefon: 070-202 78 75
E-post: ingela.fernstrom@hig.se
Rum: 31:413

Lotta Karlsson, Universitetsadjunkt
Telefon: 026-648726
E-post: lieselott.karlsson@hig.se
Rum: 31:324

Lena O Magnusson, fil dr. Estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap, Lektor i bildpedagogik.
Telefon: 026-648446
E-post: lena.o.magnusson@hig.se
Rum: 31:448
Länk till Magnussons forskarpresentation

Charlotte Pennerdal, Universitetsadjunkt
Telefon: 026-648231
E-post: charlotte.pennerdal@hig.se
Rum: 31:327

Anna Ramberg, Universitetsadjunkt och doktorand
Telefon: 026-648723
E-post: anna.ramberg@hig.se
Rum: 31:324

Kontakt

Ämnesansvarig
Lena O Magnusson, lektor i Bildpedagogik, Fil dr. Estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap.
Telefon: 026-648446
E-post: lena.o.magnusson@hig.se

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Annika Elm Sidan uppdaterades: 2023-08-17
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)