Didaktik

Ämnesgruppen för didaktik fokuserar i forskning, undervisning och samverkan på frågor om undervisningens och lärandets teori och praktik.

Ämnesgruppen för didaktik fokuserar i forskning, undervisning och samverkan på frågor om undervisningens och lärandets teori och praktik. Centrala didaktiska frågor är: Vad? (skall man undervisa om och vad skall man lära sig), Varför? (skall man undervisa om ett speciellt innehåll och varför skall man lära sig detta innehåll) och Hur? (skall det gå till/går det till att undervisa och lära). Dessa frågor kan relateras till olika lokala skolkontexter från förskola till högskola, men även till mer övergripande områden som utbildning, socialisation och emancipation. Inom didaktikämnet behandlas således frågor som rör möten mellan människor i olika utbildningsmiljöer samt de förutsättningar - i vid mening - som finns för utbildning, undervisning och lärande. Det finns därmed möjligheter att behandla såväl filosofiska/teoretiska som praktiknära frågeställningar, samt relationen dem emellan. Ett exempel kan vara förskollärares/lärares val av undervisningens innehåll och utformning i allt mer digitaliserade kontexter, samt hur olika faktorer påverkar de val som kan göras och görs. Inom ämnesdidaktiska undersökningar kopplas sedan frågeställningar till specifika områden. Det kan röra såväl skolämnen som mer övergripande kunskapsområden, till exempel hållbar utveckling.

Kontakt

Ämnesansvarig
Kerstin Bäckman
Telefon: 026-64 85 53
E-post: kbn@hig.se

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2021-06-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)