Dramapedagogik

Dramapedagogik är ett ämne som sammankopplar teoretiska resonemang och ett praktiskt arbetssätt. Det praktiska arbetet tar sin utgångspunkt i centrala dramapedagogiska metoder och dess uttryckssätt. Dramapedagogik har anknytning till såväl pedagogik och didaktik, som till konst och kultur.

Dramapedagogik kan ha olika inriktningar. I Sverige används ofta en modell bestående av fyra dramapedagogiska perspektiv: det konstpedagogiska, det personlighetsutvecklande, det kritiskt frigörande samt det holistiskt lärande perspektivet (Sternudd, 2000). Det konstpedagogiska perspektivet innebär en inriktning mot teater. Inom det personlighetsutvecklande perspektivet används drama främst som individ- och gruppstärkande metod. Det kritiskt frigörande perspektivet syftar till att utveckla medvetenhet om maktstrukturer i samhället. Det holistiskt lärande perspektivet används främst i skolan där drama blir en metod för kunskapsutveckling i andra ämnen än drama.

Undervisning, samverkan och nätverk

Dramapedagogiken har del i ett antal kurser på högskolan, bland annat estetiska kurser inom förskollärar- och grundlärarprogram. Varje år arrangerar vi i samarbete med Riksorganisationen för auktoriserade dramapedagoger (Rad) och dramapedagogutbildningen på Västerbergs folkhögskola en forskningskonferens. Vi är även aktiva i ett regionalt nätverk som syftar till att bygga upp en plattform för dramapedagogik och communityteater i Gävleborgs län.

Kontakt

Ämnesansvarig
Lena O Magnusson, fil dr. Estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap
Telefon: 076-213 27 76, 070-291 95 83
E-post: lena.o.magnusson@hig.se

Publicerad av: Ann-Charlotte Wikström Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2019-04-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)