Pedagogik

Ämnet med fokus på faktorer och processer som beskriver och förklarar frågor rörande utbildning, uppfostran, lärande och annan systematisk påverkan av betydelse för samhället.

Pedagogik är en vetenskaplig disciplin inom vilken man bildar kunskap om de processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. Inom pedagogik behandlas fenomen som hänger samman med lärande, undervisning, uppfostran, ​​och villkor för ​dessa samt andra systematiska påverkansprocesser av betydelse för individen och samhället. Inom ämnet fokuseras på så sätt människors utveckling av kunskaper, kompetens, uppfattningar och förhållningssätt.

Inom ämnet studeras pedagogiska fenomen på olika nivåer

  • Individ- och gruppnivå: Lärandeprocesser hos individen, individens förutsättningar för ​lärande samt samspelet mellan individer i olika sociala grupper
  • ​Aktivitetsnivå: Den pedagogisk situation​en, organisationen och ledningen av denna, eller de metoder för undervisning, uppfostran och annan systematisk påverkan som används
  • Samhällsnivå: Såsom den pedagogiska verksamheten i förhållande till samhällets olika mål i ett historiskt och komparativt perspektiv där frågor ställs om hur och varför vissa värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer
Kontakt

Ämnesansvarig
Erika Björklund, universitetslektor
E-post: erika.bjorklund@hig.se
Tel: 026-64 89 35

Publicerad av: Ann-Charlotte Wikström Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2020-09-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)