Personal vid Avdelningen för utbildningsvetenskap


Emelie Aune, Adjungerad Adjunkt
 Avd: Emelie.Aune@hig.se
 Telefon: +4626648187
 Mobil: +46707601169
 E-post: Avdelningen för utbildningsvetenskap
 Rum: 31:318

Ulrika Bergstrand, Universitetsadjunkt
 Avd: ulrika.bergstrand@hig.se
 Telefon: +4626645008
 Mobil: +46700025836
 E-post: Avdelningen för utbildningsvetenskap
 Rum: 31:337

Cresantus Biamba, Universitetslektor
 Avd: Cresantus.Biamba@hig.se
 Telefon: +4626648543
 Mobil: +46724651323
 E-post: Avdelningen för utbildningsvetenskap
 Rum: 31:451

Erika Björklund, Universitetslektor
 Avd: Erika.Bjorklund@hig.se
 Telefon: +4626648935
 Mobil: +46704539082
 E-post: Avdelningen för utbildningsvetenskap
 Rum: 31:546

Kerstin Bäckman, Universitetslektor
 Avd: Kerstin.Backman@hig.se
 Telefon: +4626648553
 Mobil: +46707106321
 E-post: Avdelningen för utbildningsvetenskap
 Rum: 31:425

Calle Carling, Universitetsadjunkt
 Avd: Calle.Carling@hig.se
 Telefon: +4626645011
 Mobil: +46724651316
 E-post: Avdelningen för utbildningsvetenskap
 Rum: 31:535

Åsa Carlsson, Universitetslektor
 Avd: Asa.Carlsson@hig.se
 Telefon: +4626648561
 Mobil: +46769466805
 E-post: Avdelningen för utbildningsvetenskap
 Rum: 31:538

Silvia Edling, Professor
 Avd: Silvia.Edling@hig.se
 Telefon: +4626648260
 Mobil: +46736223735
 E-post: Avdelningen för utbildningsvetenskap
 Rum: 31:453

Annika Elm, Avdelningschef
 Avd: Annika.Elm@hig.se
 Telefon: +4626648690
 Mobil: +46720072091
 E-post: Avdelningen för utbildningsvetenskap
 Rum: 31:448

Anna Eriksson, Universitetsadjunkt
 Avd: Anna.Eriksson@hig.se
 Telefon: +4626648545
 Mobil: +46702738631
 E-post: Avdelningen för utbildningsvetenskap
 Rum: 31:426

Cecilia Eriksson, Universitetsadjunkt
 Avd: Cecilia.Eriksson@hig.se
 Telefon: +4626648144
 Mobil: +46707597770
 E-post: Avdelningen för utbildningsvetenskap
 Rum: 31:450

Erika Eriksson, Universitetslektor
 Avd: Erika.Akerblom@hig.se
 Telefon: +4626648226
 Mobil: +46724651333
 E-post: Avdelningen för utbildningsvetenskap
 Rum: 31:459

Katarina Florin, Universitetsadjunkt
 Avd: Katarina.Florin@hig.se
 Telefon: +4626648652
 Mobil: +46701030432
 E-post: Avdelningen för utbildningsvetenskap
 Rum: 31:457

Guadalupe Francia, Professor
 Avd: Guadalupe.Francia@hig.se
 Telefon: +4626648232
 Mobil: +46739382745
 E-post: Avdelningen för utbildningsvetenskap
 Rum: 31:452

Göran Fransson, Professor
 Avd: Goran.Fransson@hig.se
 Telefon: +4626648639
 Mobil: +46724651227
 E-post: Avdelningen för utbildningsvetenskap
 Rum: 31:224

Tobias Fredlund, Universitetslektor
 Avd: Tobias.Fredlund@hig.se
 Telefon: +4626648617
 Mobil: +46737000817
 E-post: Avdelningen för utbildningsvetenskap
 Rum: 31:537

Anneli Frelin, Professor
 Avd: Anneli.Frelin@hig.se
 Telefon: +4626648143
 Mobil: +46720117494
 E-post: Avdelningen för utbildningsvetenskap
 Rum: 31:424

Tor Frykmo, Universitetsadjunkt
 Avd: tor.frykmo@hig.se
 Telefon: +4626645002
 Mobil: +46702302364
 E-post: Avdelningen för utbildningsvetenskap
 Rum: 31:318

Peter Gill, Professor
 Avd: Peter.Gill@hig.se
 Telefon: +4626648532
 Mobil: +46703498640
 E-post: Avdelningen för utbildningsvetenskap
 Rum:

Jan Grannäs, Universitetslektor
 Avd: Jan.Grannas@hig.se
 Telefon: +4626648497
 Mobil: +46722534413
 E-post: Avdelningen för utbildningsvetenskap
 Rum: 31:537

Vivi Gumula Rafaelsen, Universitetsadjunkt
 Avd: Vivi.Rafaelsen@hig.se
 Telefon: +4626648628
 Mobil: +46739814891
 E-post: Avdelningen för utbildningsvetenskap
 Rum: 31:229

Ingegerd Gunvik Grönbladh, Universitetslektor
 Avd: Ingegerd.Gunvik.Gronbladh@hig.se
 Telefon: +4626648268
 Mobil: +46739832736
 E-post: Avdelningen för utbildningsvetenskap
 Rum: 31:538

Björn Haglund, Universitetslektor
 Avd: Bjorn.Haglund@hig.se
 Telefon: +4626648119
 Mobil: +46739835713
 E-post: Avdelningen för utbildningsvetenskap
 Rum: 31:458

Monica Hallström, Universitetsadjunkt
 Avd: Monica.Hallstrom@hig.se
 Telefon: +4626648735
 Mobil: +46724651261
 E-post: Avdelningen för utbildningsvetenskap
 Rum: 31:337

Annie Hammarberg, Universitetslektor
 Avd: Annie.Hammarberg@hig.se
 Telefon: +4626648203
 Mobil: +46724651303
 E-post: Avdelningen för utbildningsvetenskap
 Rum: 31:454

Jörgen Holmberg, Universitetslektor
 Avd: Jorgen.Holmberg@hig.se
 Telefon: +4626645091
 Mobil: +46762132983
 E-post: Avdelningen för utbildningsvetenskap
 Rum: 31:533

Anette Ivarsson, Universitetsadjunkt
 Avd: Anette.Ivarsson@hig.se
 Telefon: +4626645083
 Mobil: +46706739044
 E-post: Avdelningen för utbildningsvetenskap
 Rum: 31:211

Malin Jonsson, Universitetsadjunkt
 Avd: Malin.Jonsson@hig.se
 Telefon: +4626645012
 Mobil: +46701092413
 E-post: Avdelningen för utbildningsvetenskap
 Rum: 31:537

Liya Kalinnikova, Universitetslektor
 Avd: Liya.Kalinnikova@hig.se
 Telefon: +4626648761
 Mobil: +46724651383
 E-post: Avdelningen för utbildningsvetenskap
 Rum: 31:226

Kia Kimhag Sundberg, Universitetsadjunkt
 Avd: Kia.Kimhag@hig.se
 Telefon: +4626648643
 Mobil: +46728564773
 E-post: Avdelningen för utbildningsvetenskap
 Rum: 31:335

Paula Larsson, Universitetsadjunkt
 Avd: Paula.Larsson@hig.se
 Telefon: +4626648934
 Mobil: +46724651270
 E-post: Avdelningen för utbildningsvetenskap
 Rum: 31:547

Johan Liljestrand, Universitetslektor
 Avd: Johan.Liljestrand@hig.se
 Telefon: +4626648451
 Mobil: +46724651363
 E-post: Avdelningen för utbildningsvetenskap
 Rum: 31:536

Lotta Lindberg, Universitetsadjunkt
 Avd: Lotta.Lindberg@hig.se
 Telefon: +4626648461
 Mobil: +46739660057
 E-post: Avdelningen för utbildningsvetenskap
 Rum: 31:333

Davoud Masoumi, Universitetslektor
 Avd: Davoud.Masoumi@hig.se
 Telefon: +4626648796
 Mobil: +46737876308
 E-post: Avdelningen för utbildningsvetenskap
 Rum: 31:461

Tatiana Mikhaylova, Doktorand
 Avd: Tatiana.Mikhaylova@hig.se
 Telefon: +4626645042
 Mobil: +46724651433
 E-post: Avdelningen för utbildningsvetenskap
 Rum: 31:305

Kristina Mårtensson, Universitetsadjunkt
 Avd: Kristina.Martensson@hig.se
 Telefon: +4626648436
 Mobil: +46707953337
 E-post: Avdelningen för utbildningsvetenskap
 Rum: 31:327

Wenche Mörck Riekki, Universitetsadjunkt
 Avd: Wenche.Morck.Riekki@hig.se
 Telefon: +4626648622
 Mobil: +46790764685
 E-post: Avdelningen för utbildningsvetenskap
 Rum: 31:227

Sara Mörtsell, Doktorand
 Avd: Sara.Mortsell@hig.se
 Telefon: +4626648574
 Mobil: +46736997019
 E-post: Avdelningen för utbildningsvetenskap
 Rum: 31:305

Amelie Nebes, Doktorand
 Avd: amelie.nebes@hig.se
 Telefon: +4626645018
 Mobil: +46702056815
 E-post: Avdelningen för utbildningsvetenskap
 Rum: 31:611b

Petra Nord, Universitetsadjunkt
 Avd: Petra.Nord@hig.se
 Telefon: +4626648698
 Mobil: +46724651416
 E-post: Avdelningen för utbildningsvetenskap
 Rum: 31:324

Ingrid Nordqvist, Universitetsadjunkt
 Avd: Ingrid.Nordqvist@hig.se
 Telefon: +4626648609
 Mobil: +46700908045
 E-post: Avdelningen för utbildningsvetenskap
 Rum: 31:427

Daniel Pettersson, Universitetslektor
 Avd: Daniel.Pettersson@hig.se
 Telefon: +4626648158
 Mobil: +46724651213
 E-post: Avdelningen för utbildningsvetenskap
 Rum: 31:604c

Britt-Marie Sandin Andersson, Universitetsadjunkt
 Avd: Britt-Marie.S.Andersson@hig.se
 Telefon: +4626648809
 Mobil: +46734618366
 E-post: Avdelningen för utbildningsvetenskap
 Rum: 31:449

Elisabeth Taube, Universitetsadjunkt
 Avd: Elisabeth.Taube@hig.se
 Telefon: +4626648182
 Mobil: +46739832656
 E-post: Avdelningen för utbildningsvetenskap
 Rum: 31:229

Catarina Wahlgren, Doktorand
 Avd: Catarina.Wahlgren@hig.se
 Telefon: +4626645014
 Mobil: +46724651319
 E-post: Avdelningen för utbildningsvetenskap
 Rum: 31:535

Kristina Walldén Hillström, Universitetsadjunkt
 Avd: Kristina.W.Hillstrom@hig.se
 Telefon: +4626648554
 Mobil: +46724651243
 E-post: Avdelningen för utbildningsvetenskap
 Rum: 31:336

Christina Westberg, Universitetsadjunkt
 Avd: christina.westberg@hig.se
 Telefon: +4626645016
 Mobil: +46702384627
 E-post: Avdelningen för utbildningsvetenskap
 Rum: 31:318

Claes Westelius, Universitetsadjunkt
 Avd: Claes.Westelius@hig.se
 Telefon: +4626648452
 Mobil: +46734607208
 E-post: Avdelningen för utbildningsvetenskap
 Rum: 31:533

Anna Wistrand, Doktorand
 Avd: Anna.Wistrand@hig.se
 Telefon: +4626645041
 Mobil: +46724651296
 E-post: Avdelningen för utbildningsvetenskap
 Rum: 31:305

Therese Östlin, Universitetsadjunkt
 Avd: Therese.Ostlin@hig.se
 Telefon: +4626648610
 Mobil: +46707262821
 E-post: Avdelningen för utbildningsvetenskap
 Rum: 31:604b
Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2020-09-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)