ROLE - Research On Learning Environments

ROLE undersöker utbildningsmiljöer utifrån relationella rumsliga perspektiv med målet att bidra till forskning om goda villkor för undervisning, lärande och social hållbarhet.

Studierna fokuserar till exempel på didaktiska och pedagogiska aspekter i relationen mellan (a) design och utnyttjande av skolor och förskolor och deras uteområden, artefakter såsom inredning och teknologi, (b) föreställningar om utbildning och dess syften hos elever, skolpersonal och ledning, och (c) de sociala utbildningspraktikerna – relationer i skola, förskola och fritidshem.


  • Pågående forskningsprojekt

Medlemmar:

Annika Elm, universitetslektor Annika.Elm@hig.se

Tobias Fredlund, universitetslektor Tobias.Fredlund@hig.se

Johan Liljestrand, docent Johan.Liljestrand@hig.se

Lena O Magnusson, universitetslektor Lena.O.Magnusson@hig.se

Ingrid Nordqvist, universitetsadjunkt Ingrid.Nordqvist@hig.se

Wenche Mörck Riekki, universitetsadjunkt Wenche.Morck.Riekki@hig.se

Anna Wistrand, doktorand Anna.Wistrand@hig.se

Therese Östlin, universitetsadjunkt Therese.Ostlin@hig.se


Sociala medier

Vi finns på följande sociala medier

 

Twitter logotyp

Twitter: @ILEHIGSE1

Exempel på undervisningsmiljö

Exempel på utbildningsmiljö Foto: Anneli Frelin

Avslutade forskningsprojekt

Forskningsseminarier


HT 2019

10 september

Text: Ricken, M (2018) Samspil mellem læringsaktiviteter og fysiske rum

 

VT 2019

13 februari

Text: Gislason, Neil (2010) Architectural design and the learning environment: A framework for school design research.

21 mars

Text: Frelin, Anneli & Grannäs, Jan (2017). Skolans mellanrum. Ett relationellt och rumsligt perspektiv på utbildningsmiljöer.

28 maj

Gäst: Staffan Selander , Stockholms Universitet

Text: Selander, Staffan (2008) Designs for learning and ludic engagement.

Publikationer från medlemmar

Aktuella publikationer

Refereegranskade artiklar

Frelin, A. & Fransson, G. (2019). Principals’ experiences of changes in relationships with newly qualified teachers resulting from a teacher registration reform. International Journal of Educational Management, 33 (4), 556-568. 10.1108/IJEM-02-2018-0076 [Mer information]

Bokkapitel

Grannäs, J. & Frelin, A. (2020). Safe and unsafe school environments through the eyes of the students. Understanding European School Buildings : Policies, People and Practices. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt. [Mer information]
Frelin, A. & Grannäs, J. (2019). Konflikthantering i skolan : Ett ekologiskt perspektiv. Skolans konflikter : Vad varje lärare bör veta. Lund: Studentlitteratur AB. S. 75-92. [Mer information]
Liljestrand, J. (2019). Spatial Dimension : Concluding Chapter Imagined Meaning, Embodied Meaning, Contested Meaning. Interreligious Engagement in Urban Spaces : Social, material and ideological dimensions. Springer. 978-3-030-16796-7_16 [Mer information]
Liljestrand, J. (2019). Spatial Dimensions Case Study 4: The Church Area of Fisksätra, Stockholm. Interreligious Engagement in Urban Spaces : Social, material and ideological dimensions. Springer. 978-3-030-16796-7_12 [Mer information]
Liljestrand, J. (2019). Spatial Dimensions Case Study 5: Fryshuset Centre, Stockholm. Interreligious Engagement in Urban Spaces : Social, material and ideological dimensions. Springer. [Mer information]

Konferensbidrag

Frelin, A. (2019). Comparisons Across Borders : The Professional Territories of Teachers and Social Pedagogues. . [Mer information]
Grannäs, J. & Stavem, S. (2019). Rebuilding the teaching and learning environment in an open-plan school building. . [Mer information]
Grannäs, J. & Kelchtermans, G. (2019). Teachers interpretive negotiations and learning environmental competence. . [Mer information]

Rapporter

de Laval, S., Frelin, A. & Grannäs, J. (2019). Ifous fokuserar: Skolmiljöer - Utvärdering och erfarenhetsåterföring i fysisk skolmiljö. Stockholm: 67 s. (Ifous rapportserie 2019:2) Länk [Mer information]
Publicerad av: Anneli Frelin Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2019-08-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)