ROLE - Research On Learning Environments

ROLE undersöker utbildningsmiljöer utifrån relationella rumsliga perspektiv med målet att bidra till forskning om goda villkor för undervisning, lärande och social hållbarhet.

Studierna fokuserar till exempel på didaktiska och pedagogiska aspekter i relationen mellan (a) design och utnyttjande av skolor och förskolor och deras uteområden, artefakter såsom inredning och teknologi, (b) föreställningar om utbildning och dess syften hos elever, skolpersonal och ledning, och (c) de sociala utbildningspraktikerna – relationer i skola, förskola och fritidshem.


  • Pågående forskningsprojekt
  CoRed-logo

  CoReD - Collaborative Redesign with Schools

   • Finansiär: ERASMUS+
    • Forskningsstudie om lärmiljöer
    • Finansiär: SKR
     • Hållbar relationell professionalitet (avhandlingsprojekt)

     Medlemmar

     Medlemmar

     Annika Elm, universitetslektor Annika.Elm@hig.se

     Tobias Fredlund, universitetslektor Tobias.Fredlund@hig.se

     Johan Liljestrand, docent Johan.Liljestrand@hig.se

     Lena O Magnusson, universitetslektor Lena.O.Magnusson@hig.se

     Ingrid Nordqvist, universitetsadjunkt Ingrid.Nordqvist@hig.se

     Wenche Mörck Riekki, universitetsadjunkt Wenche.Morck.Riekki@hig.se

     Anna Wistrand, doktorand Anna.Wistrand@hig.se

     Therese Östlin, universitetsadjunkt Therese.Ostlin@hig.se


     Sociala medier

     Vi finns på följande sociala medier

      

     Twitter logotyp

     Twitter: @ILEHIGSE1

     Exempel på undervisningsmiljö

     Exempel på utbildningsmiljö Foto: Anneli Frelin

     Avslutade forskningsprojekt

     Avslutade forskningsprojekt

     Forskningsseminarier


     VT 2020

     Januari

     Text:

      

     Forskningsseminarier tidigare terminer

     HT 2019

     10 september

     Text: Ricken, M (2018) Samspil mellem læringsaktiviteter og fysiske rum

     7 OKTOBER

     Text: Jucker et al (2018) Doing space in face-to-face interaction and on interactive multimodal platforms

     11 november

     Text: Fenwick (2015) Sociomateriality and learning - a critical approach

     10 DECEmber

     Gäster: Maria Rönnlund och Aina Tollefsen, Umeå Universitet

     Text: Rönnlund & Tollefsen (2016) RUM - samhällsvetenskapliga perspektiv

     VT 2019

     13 februari

     Text: Gislason, Neil (2010) Architectural design and the learning environment: A framework for school design research.

     21 mars

     Text: Frelin, Anneli & Grannäs, Jan (2017). Skolans mellanrum. Ett relationellt och rumsligt perspektiv på utbildningsmiljöer.

     28 maj

     Gäst: Staffan Selander , Stockholms Universitet

     Text: Selander, Staffan (2008) Designs for learning and ludic engagement.

     Publikationer från medlemmar

     Aktuella publikationer

     Refereegranskade artiklar

     Frelin, A. & Fransson, G. (2019). Principals’ experiences of changes in relationships with newly qualified teachers resulting from a teacher registration reform. International Journal of Educational Management, 33 (4), 556-568. 10.1108/IJEM-02-2018-0076 [Mer information]

     Bokkapitel

     Grannäs, J. & Frelin, A. (2020). Safe and unsafe school environments through the eyes of the students. Understanding European School Buildings : Policies, People and Practices. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt. [Mer information]
     Frelin, A. & Grannäs, J. (2019). Konflikthantering i skolan : Ett ekologiskt perspektiv. Skolans konflikter : Vad varje lärare bör veta. Lund: Studentlitteratur AB. S. 75-92. [Mer information]

     Konferensbidrag

     Grannäs, J. & Frelin, A. (2020). Secondary School Teachers’ Virtual 3D Pre-occupancy Evaluation of a Flexible Learning Environment. . [Mer information]
     Frelin, A. (2019). Comparisons Across Borders : The Professional Territories of Teachers and Social Pedagogues. . [Mer information]
     Grannäs, J. & Frelin, A. (2019). Digital surveillance of students in educational spaces. . [Mer information]
     Frelin, A. & Grannäs, J. (2019). Policy enactment in an era of transition from compensation to competition. rg, Ger. [Mer information]
     Frelin, A., de Laval, S. & Grannäs, J. (2019). Practice oriented multidisciplinary post occupancy evaluation as a tool for planning and remodeling of school facilities. . [Mer information]
     Elm, A. & Liljestrand, J. (2019). Preschool Teachers’ Design for Learning Physics in Early Childhood Science Education. . [Mer information]

     Rapporter

     de Laval, S., Frelin, A. & Grannäs, J. (2019). Ifous fokuserar: Skolmiljöer - Utvärdering och erfarenhetsåterföring i fysisk skolmiljö. Stockholm: 67 s. (Ifous rapportserie 2019:2) Länk [Mer information]
     Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2020-02-26
     Högskolan i Gävle
     www.hig.se
     Box 801 76 GÄVLE
     026-64 85 00 (växel)