"Väg skäl"  - En longitudinell studie av val och ideal i lärares yrkesbanor

Forskningsprojektet  "Väg-skäl — En longitudinell studie av val och ideal i lärares yrkesbanor" har fokus på en grupp lärare som började arbeta 1994. I studien sätts fokus på hur lärarnas yrkeskarriärer sett ut och hur lärares professionella utveckling tagit form under åren fram till dags dato.

Projektet löper över tre år (2012-2015) och sker i samverkan med forskare vid Linnéuniversitetet, där också projektet har sin huvudhemvist. Göran Fransson och Anneli Frelin, som forskar inom området utbildningsvetenskap, medverkar i projektet och ansvarar för ett av tre delprojekt. "Väg-skäl" är ett av 39 projekt (14 procent) som 2011 beviljats medel från Vetenskapsrådet av totalt 279 ansökningar om projektbidrag. Sammanlagt har medel om nära 65 miljoner kronor beviljats.

- Det är ett glädjande besked och ett kvitto på att Vetenskapsrådet anser att vi är en stark forskningsmiljö, säger Göran Fransson, som också samordnar Forskningsgruppen Induction som de båda Gävle-forskarna är verksamma i.

Syftet med projektet är i första hand att beskriva, förstå och förklara de särskilda förhållanden, attityder och strategier som leder till att vissa av lärarna i urvalet väljer att stanna kvar i, lämna eller återvända till - yrket efter närmare 20 år. Läs mer om projektet här:

Docent, fil.dr. Göran Fransson, gfn@hig.se
Fil.dr Anneli Frelin, anefrn@hig.se

Artikel i Lärarnas tidning om projektet
Artikel i Sunt Liv om projektet

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2017-12-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)