Företagsekonomi

Ämnet utgår från frågeställningar som uppstår i organisationer och företag, och att hitta lösningar på dessa. Vår forskning är koncentrerad till forskningsområdet Hållbara Affärsrelationer (HAR) som stärker Högskolans vision och mål om att all utveckling ska bidra till hållbara livsmiljöer för människan. Vi tillämpar kvantitativa och kvalitativa metoder för att analysera hur hållbara affärsrelationer byggs, utvecklas och upprätthålls i olika former av företag och organisationer.

Forskningsprojekt

HAR-ira

Forskare

Ahmadi, Zahra, lektor
Brunåker, Svante, lektor
Edlund, Peter, lektor
Fagerström, Arne, professor
Fjellström, Daniella, lektor
Fregidou-Malama, Maria, lektor
Hartwig, Fredrik, lektor
Homayoun, Saeid, lektor
Huda Chowdhury, Ehsanul, lektor
Hyder, Akmal, professor
Jernberg, Signe, lektor
Kang, Olivia, lektor
Kurvinen, Jaana, lektor
Kågström, Jonas, lektor
Ljung, Anna, lektor
Mutiganda, Jean Claude, lektor
Osarenkhoe, Aihie, professor
Sundström, Agneta, docent
Svanberg, Jan, lektor
Strömberg, Annika, lektor
Vilhelmson, Pär, lektor
Wallmon, Monika, lektor
Åge, Lars-Johan, professor

Doktorander

Ahmadi, Elena
Berggren, Benny
Fremont, Vincent