Elena Ahmadi

Ph.D. Student, Occupational Studies


Current research

Explorative studies on leadership behaviour, working environment and health in effective companies with focus on project “FRAMFÖR - Successful companies in Gästrikland”.

Latest publications

Ahmadi, E., Macassa, G. & Larsson, J. (2018). Managers’ working hours and time allocation in effective SMEs – an organizational health perspective. FALF KONFERENS 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?   10-12 juni 2018 Gävle : Program och abstracts. Gävle: Gävle University Press. S. 118-. Länk [Mer information]
Ahmadi, E., Vilhelmson, P., Macassa, G. & Larsson, J. (2016). FRAMFÖR (Framgångsrika företag i Gästrikland) : ett longitudinellt projekt om ledarskap, arbetsmiljö och effektivitet – fördel för både forskning, utbildning och ett hållbart arbetsliv?. Inkluderande och hållbart arbetsliv : Book of abstracts - FALF 2016. Östersund: Mittuniversitetet. S. 48-48. Länk [Mer information]
Published by: Sonny Jakobsson Page responsible: Camilla Niss Updated: 2016-12-03
Contact

Name:
Elena Ahmadi
Ph.D. Student
Faculty of Health and Occupational Studies
Department of Occupational and Public Health Sciences
CBF, Centre for Musculoskeletal Research

Postal address:
University of Gävle
SE-801 76  Gävle
SWEDEN

Visiting address:
Kungsbäcksvägen 47
Gävle

E-mail: elena.ahmadi@hig.se

Telephone:
Operator: +46 (0)26-64 85 00
Phone: +46 (0)26-64 87 68

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)