Hanna Grylin

Ph.D. Student, Law

[Kort beskrivning här, utvecklas mer på undersidorna "Undervisningsområde" och "Meritförteckning"]

Current research

[Sammanfattning av aktuell forskning och samverkan, utvecklas mer på undersidorna "Forskningsområde" och "Samverkan".] 

Latest publications

Grylin, H. (2013). Fördjupad samverkan utifrån ett offentlighets- och sekretessperspektiv. Svensk skattetidning (8), 598-610. [Mer information]
Grylin, H. (2019). Passivitetsrätten vid skattetillägg. Diss. , 2019. Örebro: Örebro University. 356 s. (Örebro Studies in Law 10) Länk [Mer information]
Grylin, H. & Leidhammar, B. (2016). Surcharges and Penalties in Tax Law : National Report Sweden. <em>Surcharges and Penalties in Tax Law</em> : EATPL Annual Congress Milan 28 - 30 May 2015. Amsterdam: International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD). S. 611-640. [Mer information]
Published by: Sonny Jakobsson Page responsible: Camilla Niss Updated: 2016-12-03
Contact

Name:
Hanna Grylin
Ph.D. Student
Faculty of Education and Business Studies
Department of Business and Economic Studies

Postal address:
University of Gävle
SE-801 76  Gävle
SWEDEN

Visiting address:
Kungsbäcksvägen 47
House 61, Embla
Gävle

E-mail: hanna.grylin@hig.se

Telephone:
Operator: +46 (0)26-64 85 00
Phone: +46 (0)26-64 [xx xx]
Mobile: +46 (0)[xx-xxx xx xx]

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)