Publications

[Updated through DiVA registration of publications.]

Scientific publications registered in the DiVA database at the University of Gävle.

Articles | Doctoral thesis | Conference papers


Articles


Scholarly articles, non-refereed

Grylin, H. (2013). Fördjupad samverkan utifrån ett offentlighets- och sekretessperspektiv. Svensk skattetidning (8), 598-610. [More information]

Doctoral thesis

Grylin, H. (2019). Passivitetsrätten vid skattetillägg. Diss. , 2019. Örebro: Örebro University. 356 p. (Örebro Studies in Law 10) External link [More information]

Conference papers

Grylin, H. & Leidhammar, B. (2016). Surcharges and Penalties in Tax Law : National Report Sweden. <em>Surcharges and Penalties in Tax Law</em> : EATPL Annual Congress Milan 28 - 30 May 2015. Amsterdam: International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD). P. 611-640. [More information]
Published by: Sonny Jakobsson Page responsible: Camilla Niss Updated: 2016-05-24
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)