Elena Ahmadi

Doktorand, Arbetshälsovetenskap

CBF, Centrum för belastningsskadeforskning
Avdelningen för Arbets- och Folkhälsovetenskap
Akademin för hälsa och arbetsliv

Telefon:
Växel: 026-64 85 00
Direkt: 026-64 87 68

E-post: elena.ahmadi@hig.se


Civilekonom och Adjunkt i företagsekonomi kopplad till Avdelningen för Ekonomi, lärare i kursen Ledarskap A.


Aktuell forskning

Explorativa studier kring ledarskapsbeteende, hälsa och arbetsmiljö i effektiva företag med fokus på projektet ”FRAMFÖR – Framgångsrika Företag i Gästrikland”.

Senaste publikationerna

Ahmadi, E., Macassa, G. & Larsson, J. (2018). Managers’ working hours and time allocation in effective SMEs – an organizational health perspective. FALF KONFERENS 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?   10-12 juni 2018 Gävle : Program och abstracts. Gävle: Gävle University Press. S. 118-. Länk [Mer information]
Ahmadi, E., Vilhelmson, P., Macassa, G. & Larsson, J. (2016). FRAMFÖR (Framgångsrika företag i Gästrikland) : ett longitudinellt projekt om ledarskap, arbetsmiljö och effektivitet – fördel för både forskning, utbildning och ett hållbart arbetsliv?. Inkluderande och hållbart arbetsliv : Book of abstracts - FALF 2016. Östersund: Mittuniversitetet. S. 48-48. Länk [Mer information]
Publicerad av: Sonny Jakobsson Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2016-12-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)