Books


Books

Bragby, K., Söderhäll, B. & Vilhelmson, P. (ed.) (2012). Inner Mindscape and Outer Landscape : Embedding a Culture of Enterprise and Creativity in the Curriculum. Gävle/Söderhamn: ECECC. 130 p. External link [More information]
Bragby, K., Söderhäll, B. & Vilhelmson, P. (ed.) (2012). Inre och Yttre Landskap : Att införliva en kultur av företagsamhet och kreativitet i lärandet. Gävle: ECECC. 130 p. External link [More information]
Bragby, K., Söderhäll, B. & Vilhelmson, P. (ed.) (2012). Krajina cnitrní mysli a okolního sveta : Zavádeni podnikavosti a kreativity do výuky. Söderhamn/Dobrá Voda, Tjeckien: ECECC/EU. 122 p. External link [More information]
Bragby, K., Söderhäll, B. & Vilhelmson, P. (ed.) (2012). Panorama mentale interno e panorama esterno : Radicare una Cultura de Intraprendenza e Creatività nel piano formativo. Gävle: ECECC. 128 p. External link [More information]

Book chapters

Vilhelmson, P. & Källquist, T. (2012). Kamratgranskning : en väg till fördjupade lärprocesser?. I mötet mellan vetenskap och lärande : 13 högskolepedagogiska utmaningar. Gävle: Gävle University Press. P. 161-180. [More information]
Published by: Camilla Haglund Page responsible: Camilla Niss Updated: 2016-12-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)