Publications

Scientific publications registered in the DiVA database at the University of Gävle.

| Conference papers | Licentiate thesis


Conference papers

Österlind, E. & Sörling, S. (2006). Leadership in Work Organization based on Self-Management. . [More information]
Sörling, S. & Österlind, E. (2005). Den kontrollerade friheten : flexibla arbetsformer i skola och arbetsliv. . [More information]
Wikström, P. & Sörling, S. (2003). On the Construction of Knowledge and Regulations. Efterskalv : företagsekonomiska bidrag presenterade på NFF konferens i Reykjavik 2003. [More information]

Licentiate thesis

Sörling, S. (2000). Ekonomistyrning - bilder av ett ämnesområde. Lic.-avh. , 2000. Gävle: Kungliga Tekniska högskolan. 175 s. [More information]
Published by: Camilla Haglund Page responsible: Camilla Niss Updated: 2016-12-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)