Books


Book chapters

Vilhelmson, P. & Källquist, T. (2012). Kamratgranskning : en väg till fördjupade lärprocesser?. I mötet mellan vetenskap och lärande : 13 högskolepedagogiska utmaningar. Gävle: Gävle University Press. P. 161-180. [More information]
Published by: Camilla Haglund Page responsible: Camilla Niss Updated: 2016-12-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)