Aihie Osarenkhoe

Aihie Osarenkhoe

Fil.dr., Professor i Företagsekonomi

Avdelningen för Ekonomi
Akademin för utbildning och ekonomi

Telefon:
Växel: 026-64 85 00
Direkt: 026-64 85 84
Mobil: 070-191 45 26

E-post: aihie.osarenkhoe@hig.se


Aihie Osarenkhoe är professor i företagsekonomi och forskningsledare inom ekonomiämnen vid Akademin för Utbildning och Ekonomi. Förutom filosofie doktorsexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet, innehar Professor Osarenkhoe ämneslärarexamen i ekonomiska ämnen från Lärarhögskolan i Stockholm


Aktuell forskning

Hans forskning handlar om att tillämpa relations- och nätverksbyggande verktyg för att studera konsument-, tjänste-, och industriellmarknadsförings problematik såväl nationellt som internationellt kontext. Förnärvarande leder Aihie Osarenkhoe KK-stiftelsens finansierade projekt: ”Innovativa Strategiska Nätverk (ISNET) i alltmer Digitaliserad tillverkningsindustri”. Aihie Osarenkhoe har lett arbetet som ledde till framtagandet av Hållbara Affärsrelationer (HAR). HAR är ett samlingstema för all forskning som bedrivs inom ekonomiämnen vid Högskolan i Gävle. HAR drar nytta av ekonomiämnens mångvetenskaplighet kring ett gemensamt forskningstema.

Senaste publikationerna

Eklinder-Frick, J., Fremont, V., Åge, L. & Osarenkhoe, A. (2020). Digitalization efforts in liminal space – inter-organizational challenges. Journal of business & industrial marketing, 35 (1), 150-158. 10.1108/JBIM-12-2018-0392 [Mer information]
Kuthea Nguti, L., Osarenkhoe, A. & Kiraka, R. (2019). A study of the relationship between social cognitive factors and career choice satisfaction within the technology career path : a gendered perspective. Global Business Review. 10.1177/0972150919840935 [Mer information]
Osarenkhoe, A. & Fjellström, D. (2019). A cluster's internationalization platform as a springboard for internationalization of firms in the age of digitalization. Economic Clusters and Globalization: Diversity and Resilience. Taylor & Francis Group. [Mer information]
Osarenkhoe, A. & Fjellström, D. (2019). A Study of of Exogenous Gap Critical for Cluster Dynamics and Interaction with Global Markets. 12th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business : Business Management Theories and Practices in a Dynamic Competitive Environment. S. 885-897. [Mer information]
Osarenkhoe, A. & Fjellström, D. (2019). Depersonalization of the Customer Relationship in the Age of Digitalization. Proceedings of the 34th International Business Information Management Association (IBIMA) conference. [Mer information]
Publicerad av: Ann-Charlotte Wikström Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2018-07-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)