Meritförteckning

Utbildning

1988-1992: Filosofie doktorsexamen företagsekonomi vid Stockholms Universitet.
Inriktning: Marknadsföring och internationellt företagande
Doktorsavhandling: Improving Food Products Distribution in Developing Countries: an analysis of environmental forces influencing food distribution and recommendation for policy reforms.

1986 – 1988: Master of Science examen i företagsekonomi, Företagsekonomiska Institutionen vid Stockholms Universitet. Inriktning: Marknadsföring och internationellt företagande
Examensarbete: The Structure of Food Distribution Systems: a description of the salient features of the channels of distribution and channel participants

1992-1993: Ämneslärarexamen, praktisk-pedagogisk utbildning till lektor i ekonomiska ämnen, Lärarhögskolan i Stockholm. Inriktning: Ekonomiska ämnen
Examensarbete: Ömsesidigt främjande av kunskapstillgänglighetensgrad hos framgångsrika och prestationssvaga elever: ett ställningstagande i inlärningspsykologiska teorier.

Övriga utbildningar

1990 – 1991: Diplom i ekologi, markvård, husdjurs utfodring och vård, Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Inriktning: Ekologisk ekonomi
Uppsats: The HADO Project: farming systems in Dodoma and Kondoa Regions of Tanzania and presentation of outlines for positive development

Hösten 2003: Genomgått Utbildning för biträdande handledare (konsten att handleda doktorander).

Anställningar

 • 2012-Tillsvidare: Professor i företagsekonomi, Högskolan i Gävle
 • 2012-Tillsvidare: Forskningsledare för Ekonomiämnen, Högskolan i Gävle
 • 2008-2012: Docent in Företagsekonomi, Högskolan i Gävle & Mittuniversitet i Sundsvall.
 • 2006-2010: Programansvarig/Examinator för MBA i marknadsföring vid Högskolan i Gävle
 • 2002-2008: Universitetslektor i företagsekonomi vid Högskolan i Gävle.
 • 2000- 2002: Högskolelärare Pålmans Handelsinstitut AB i Stockholm
 • 1998-2000: Universitetslektor på Institutionen för Ekonomi och Informatik vid Mälardalens högskola i Västerås
 • 1993-1995: Kursansvarig/Lärarutbildare Institutionen för Yrkespedagogik vid Lärarhögskolan i Stockholm
 • 1993-1999: Lektor och utbildningsledare på ekonomiska, Handels och Administration institutionen vid Ullvigymnasiet i Köping.
 • 1986-92: Doktorand/forskningsassistent, Företagsekonomiska Institutionen, Stockholms Universitet

Övriga arbetslivserfarenheter

 • 1996-1998: External Strategy Consultant, General Electric Company, Stafford, ENGLAND

Medlemskap i professionella organisationer

 • International Business Information Management Association (IBIMA)
 • International Academy of African Business Development (IAABD)
 • British Academy of Management Academy of International Business (AIB).
 • International Society for Professional Innovation Management (ISPIM)
 • International Association of Management of Technology (IAMOT)
 • Scandinavian Academy of Management

Erhållna forskningsanslag

 1. 4,1 miljoner kr från Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (2016-2019) för projektet “Innovative Strategic Networks (ISNET) in the age of the digitalized manufacturing industry” (Innovativa Strategiska Nätverk (ISNET) i alltmer Digitaliserad Tillverkningsindustri).
 2. Linnaeus-Palme project för student och lärarutbyten mellan Hi Goch Makerere University I Uganda. Från 2013- present.
 3. Riksbankens Jubileumfond, finansierad av Högskolan i Gävle 2012 Forskningsinitieringsanslag för projektet ”Unsatisfactory Diffusion of Low-Tech Medical Innovations – The Case of Oral Rehydration Therapy” (Spridningsproblem för lågteknologiska innovationer – exemplet oral rehydrering).
 4. Humboldt projektet i samarbete med Professor Anders Östman, GIS Institutet vid HiG 2007-2010.
 5. Docentmeriteringsmedel (375 000 kr) Högskolan i Gävle 2006-2007.
 6. Stipendium Svenska Institutet 1986-1990.
 7. En miljon kr från Tore Browaldh & Jan Wallander forskningsstiftelser (Handelsbankens forskningsstiftelser) 1989-1993.
 8. Forskningsanslag Styrelsen för u-landsforskning (SAREC) 1989-1990.
 9. Stipendium för att täcka omkostnader för doktorandprojekt från Stiftelsen Lars Hiertas Minne 1989-1994.
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2016-11-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)