Daniella Fjellström

Fil.Dr., Universitetslektor i Företagsekonomi

Avdelningen för Ekonomi
Akademin för utbildning och ekonomi

Telefon:
Direkt: 026-64 82 14

E-post: daniella.fjellstrom@hig.se


Daniella Fjellström, är lektor inom organisation och ledarskap, företagsekonomi. Hon undervisar och handleder internationella MBA-studenter och kandidatnivå. Hon fick sin doktorsexamen i internationellt företagande från Centre of International Business Studies (CIBUL) vid Leeds University Business School (LUBS), University of Leeds, Storbritannien. Före den akademiska världen, arbetade hon för globala multinationella företag. Hon har postdoktoral erfarenhet från Uppsala universitet och har arbetat som föreläsare för Stockholm Business School, Stockholms universitet.

Aktuell forskning

Hennes huvudsakliga forskningsintresse är inom internationalisering, kunskapsöverföring och lärande, med fokus på Kina och tillväxtmarknader.

  • Internationalisering av små och medelstora företag
  • Reshoring från Kina/Asien
  • Organisationskultur och lärande inom företag

Senaste publikationerna

Fjellström, D., Fang, T. & Chimenson, D. (2019). Explaining reshoring in the context of Asian competitiveness : evidence from a Swedish firm. Journal of Asia Business Studies, 13 (2), 277-293. 10.1108/JABS-07-2016-0106 [Mer information]
Osarenkhoe, A., Fjellström, D., Abraha, D. & Awuah, G. (2019). Networked establishment processes in transition economies. Global Business and Economics Review (GBER). [In press] Länk [Mer information]
Osarenkhoe, A. & Fjellström, D. (2019). A cluster's internationalization platform as a springboard for internationalization of firms in the age of digitalization. Economic Clusters and Globalization: Diversity and Resilience. Taylor & Francis Group. [Mer information]
Osarenkhoe, A. & Fjellström, D. (2019). A Study of of Exogenous Gap Critical for Cluster Dynamics and Interaction with Global Markets. 12th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business : Business Management Theories and Practices in a Dynamic Competitive Environment. S. 885-897. [Mer information]
Osarenkhoe, A. & Fjellström, D. (2019). Depersonalization of the Customer Relationship in the Age of Digitalization. Proceedings of the 34th International Business Information Management Association (IBIMA) conference. [Mer information]
Publicerad av: Sonny Jakobsson Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2016-12-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)