Rapporter

Öhman, P. & Svanberg, J. (2015). Påverkar en identifiering med klienterna revisorers oberoende?. Mittuniversitetet. 7 s. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2015:6) Länk [Mer information]
Öhman, P. & Svanberg, J. (2013). Tidspress, etisk kultur och revisionskvalitet. Mittuniversitetet. 6 s. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2013:8) Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2017-01-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)