Publikationer

Vetenskapliga publikationer registrerade i DiVA vid Högskolan i Gävle.

Artiklar | Licentiatavhandling


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Molin, J. & Åge, L. (2017). Business streamlining - an integrated model of service sourcing. Journal of business & industrial marketing, 32 (2), 194-205. 10.1108/JBIM-01-2015-0011 [Mer information]

Licentiatavhandling

Molin, J. (2014). Business Streamlining : Toward a Substantive Theory of the Streamlining of Outsourced Business Processes. Lic.-avh. , 2014. Stockholm: Stockholm School of Economics. 161 s. Länk [Mer information]
Publicerad av: Sonny Jakobsson Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2016-11-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)